Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barns resvanor och exponering i trafik

Projektet genomfördes med syftet att inventera och utveckla metoder, speciellt lämpade för att kartlägga hur barn rör sig i storstadsmiljön, i vilken utsträckning och hur de leker och förflyttar sig i trafiken. Idag är kunskapen om hur mycket och vilken typ av trafik barn exponeras för liten. De resvaneundersökningar som genomförs kontinuerligt fyller en viktig funktion, men är framför allt inriktade på resor och inte i vilken utsträckning barn befinner sig i trafikmiljön genom lek och andra aktiviteter. Det finns därför ett behov av kompletterande undersökningar som är mer anpassade för barn och där information om barns rörelsemönster i trafiken inhämtas från barnen själva. Inom projektet genomfördes en intervjustudie för att prova olika typer av frågor och se vad som fungerar och vad som inte fungerar i samtal med barn.

Studien omfattar barn i åldersgruppen 7 till 13 år som är bosatta i Stockholms län. Barn som, under hösten 2002, sökte vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus intervjuades. Resultaten omfattar en analys av hur intervjuerna och olika typer av frågor fungerade. Sammanställningen avslutas med några rekommendationer och förhoppningen är att denna pilotstudie kan vara en hjälp vid utformning av val av metod för att mäta trafikexponering bland barn.

Kontaktperson:
Marie Hasselberg, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för socialmedicin Tfn 08-517 793 56, fax 08-30 73 51, e-post marie.hasselberg@SOCMED.sll.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2001:6393 "Barns resvanor och exponering i storstadsmiljö")

Projektet slutrapporterades januari 2003.