Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelbussen 2000

Projekt "Cykelbussen" startade i juni månad år 2000 med materielsammanställning och produktion av nytt materiel. Cykelbussens syfte har varit att öka säkerhetstänkandet hos framför allt cyklister. Koncentrationen har därför legat gentemot användandet av cykelhjälm.

Broschyrer och affischer har varvats med mer praktiska exempel på de krafter som utlöses vid en olycka. Utställning av olika hjälmkonstruktioner, videofilmer och diskussioner har bidragit till att ge oss en god kontakt med folk som besökt oss.

Drygt 3 600 st personer har besökt bussen som färdats i 31 st av Skånes 33 kommuner under september, oktober och november månad 2000. Utöver dessa har även 300 skolelever besökt oss. Under perioden har besökarna fått möjlighet att vinna cykelhjälmar och cykelbelysningar, dessutom har vi haft en utlottning av tre stycken svenska cyklar. Sammanlagt under perioden lämnades 280 st hjälmar och 270 st belysningar ut till allmänheten.

Kampanjen har varit en framgång räknat i antal intresserade och nöjda besökare. Behovet av information är stort vilket inte minst märks på mängden frågor som kommit upp vid besöken.

Kontaktperson:
Mikael Wendel,
TGS Consulting AB,
Stålbrogatan 4,
222 24 Lund.
Tfn: 046-14 80 13,
e-mail: mikael.wendel@tgs.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2000:5165 "Cykelbussen 2000")

Projektet slutrapporterades december 2000.