Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister och mopedister - för säkerhet, miljö och hälsa

Projektet hade formen av en mobil utställning för allmänheten och som besökte alla Skånes kommuner. Syftet med utställningen var att öka medvetenheten hos allmänheten om vikten av den personliga säkerheten. Detta innefattade såväl användandet av cykelhjälm som vikten av att hålla sig ájour med trafikregler och bestämmelser. Under projektets gång har utställningen ändrats flera gånger beroende på olika teman t ex "synbarhet". Tyngdpunkten i utställningen har varit oskyddade trafikanter, cyklister och mopedister.

Ombord i trailern har besökare kunnat hitta materiel om det mesta som rör trafiksituationen för dessa grupper, med även information kring bilismens utveckling, alternativa bränslen och säkerhetsdetaljer. Kopplingen till hälsa och miljö har hela tiden varit tydlig i utställningen. Ungefär 13 000 personer har besökt utställningen. På plats har även funnits politiker och kunniga tjänstemän från respektive kommun för att svara på frågor om den egna kommunen. Även informatörer från Trafik Gruppen Skåne har under hela tiden funnits på plats för att svara på frågor om trafik.

Kontaktperson:
Mikael Wendel, TGS Consulting, Stålbrogatan 4, 222 24 Lund. Tfn 046-14 80 13, e-post tgs@tgs.se.

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2001:5838 "Cyklister och mopedister; säkerhet, miljö och hälsa".)

Projektet slutrapporterades maj 2002.