Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dagtrötta snarkande män kör mer bil än andra

Dagtrötta snarkare och personer med obstruktiv sömnapné har en ökad risk för trafikolyckor. Vi avsåg att undersöka om dagtrötta män och kvinnor som snarkar eller har nattliga andningsuppehåll kör mer bil än andra.

Frågor om snarkning, bevittnade andningsuppehåll under sömnen, dagtrötthet och årlig körsträcka inkluderades i Norra Sverige-delen av WHO MONICA-studien, där 10 756 slumpvis utvalda män och kvinnor mellan 25 och 79 år inbjöds att delta.

7.905 (73 procent) män och kvinnor svarade på frågeformuläret och genomgick en fysikalisk undersökning. Snarkande dagtrötta män körde i genomsnitt 2.257 (95 procent Konfidens intervall 1855–2658) mil per år, vilket var signifikant mer än ickesnarkande män utan dagtrötthet som körde 1.775 (95 procent Konfidens intervall 1707–1842) km per år. Denna skillnad var signifikant även efter justeringar för ålder, övervikt, rökning och fysisk aktivitet, p=0,02.

Även dagtrötta män, där anhöriga noterat andningsuppehåll under sömn, körde mer bil än andra män, p=0,01. Kvinnor som rapporterade dagtrötthet och andningsuppehåll under sömn tenderade att köra mer bil, medan snarkande dagtrötta kvinnor inte körde mer bil än andra kvinnor.

Dagtrötta män som snarkar, eller där anhöriga noterat sömnapnéer, kör mer bil än andra män oberoende av ålder, rökning, övervikt och fysisk aktivitet. Det är angeläget att identifiera och undersöka dessa bilförare då män med obstruktiv sömnapné har en ökad risk för trafikolyckor. Dagtrötta manliga snarkare är således inte bara farliga i trafiken, de kör också mer än andra.

Dagtrötta snarkande män kör mer bil än andra (pdf-fil, 108 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Karl Franklin, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Tfn 090-785 00 00, e-post karl.franklin@lung.umu.se

(Vägverkets beteckning EK50A2004:4657 ”Bilkörning bland dagtrötta snarkare”)

Projektet slutrapporterat i januari 2008.