Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dyker upp.nu

Projektets avsikt var att förbättra synen för synskadade i trafiken. Ett första steg är nu taget genom att vi lyckats visa att det faktiskt går att förbättra synen för människor med centrala scotom genom en excentrisk optisk korrektion. Eftersom synskadade som förlorat det centrala seendet måste använda en sned blickriktning, s.k. excentrisk fixation, uppstår andra optiska fel som tidigare inte varit möjliga att korrigera. I denna forskning utvecklar vi nya metoder för att kompensera de mer komplicerade optiska fel som uppstår när ögat används på ett annat sätt än det vanliga normala centrala seendet. 

Resultatet av detta arbete avviker från en tidigare etablerad föreställning att optiska korrektioner utanför gula fläcken (makula) inte har någon effekt på seendet. Hela synbegränsningen har antagits ligga i näthinnan och dess struktur samt den låga täthet av receptorer utanför makula. Den dåliga optiska avbildningen på näthinnan utanför makula har ansetts vara av underordnad betydelse. Det vi i detta arbete visat är att det har betydelse i alla fall för dem som saknar det centrala seendet. För två av våra försökspersoner har den excentriska korrektionen visat sig särskilt användbar i trafikmiljön eftersom de lättare klarar att passera övergångsställen och se trottoarkanter. Dessa har bara en excentrisk fixationriktning vilket gjort korrektionen mer framgångsrik. För flera andra försökspersoner gäller att fullt utslag av korrektionerna inte kommer att visa sig förrän det går att göra i mer än en sned vinkel. Det är fullt möjligt att detta kan komma att ske genom en kontaktlins eller en specialtillverkad inopererad lins genom en framtida utveckling. 

De inledande försöken med excentrisk korrektion som har gjorts i det tillgänglighetslaboratorium som finns på trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola (LTH) har visat att förutsättningarna för att synskadade ska kunna klara sig bättre i trafiken förefaller goda. Flera försökspersoner har vittnat om bättre balans efter excentrisk korrektion. Ännu har resultaten inte visat någon mätbar förbättring av ledsyn eller ”upptäckarsyn” men detta kan bero på att testförhållandena inte kunnat optimeras eftersom det ännu inte finns metoder att mäta den optiska korrektionen fullt ut.

Redan de hittillsvarande resultaten talar för att det kommer att gå att få fram goda resultat för människor med centrala scotom. Vi hoppas att detta skall medföra att det blir fler som vill gå in i forskningsområdet excentrisk optik – excentrisk syn. Blir det så kan vi snabbare nå resultat också på andra områden av trafikintresse än just synskadades förmåga att klara sig i trafiken. Hägrar gör även att också studera effekter hos normalseende människor i trafik om de får en excentrisk korrektion. Också de som är normalseende rakt fram har vanligen stora optiska fel perifert vilket skulle kunna påverka rektionsförmågan.

Kontaktperson:
Jörgen Gustafsson, Certec, Dept of Design Sciences, Lunds universitet, Box 118, 221 00 Lund, tel 046-222 05 33, fax 046-222 44 31.

(Vägverkets beteckning: EK50A2000:25507 ”Dyker upp.nu”)

Projektet slutrapporterades september 2002.