Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Effekter av nedstämdhet på körförmågan

Syftet med projektet var att undersöka hur mild depression/nedstämdhet påverkar körförmåga
och förarbeteende/risktagande. Undersökningen genomfördes i simulator vid körning under
två betingelser - följe av framförvarade bil (lead car) och fri körning under tidspress. Resultaten
visade på en signifikant större variabilitet i ett av måtten på körförmåga, lateral position, i den
nedstämda gruppen jämfört med kontrollgruppen. Inga andra resultat var signifikanta.

Resultaten tolkas som en något försämrad körförmåga men inga tecken på ökat risktagande.
Storleken på urvalet (5 i den nedstämda gruppen och 10 kontroller) gör dock att resultaten
måste tolkas med försiktighet.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 205 kB, öppnas i nytt fönster)
Riskkompensation hos dysforiska bilförare (pdf-fil, 673 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Umeå universitet, Psykologiska institutionen, Ulrich Olofsson, (vid ansökningstillfället IBL, Linköpings Universitet), 901 87 Umeå, tel 090-786 97 04,
e-post ulrich.olofsson@psy.umu.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/87129 A ” Effekter av nedstämdhet på körförmågan”.

Projektet beviljades hösten 2008 och slutrapporterades augusti 2011.