Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Projektet, Effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder, avsåg att utveckla metoder för att utvärdera var temporära alternativt var fysiska åtgärder kan sättas in för att minska överhastigheter. Det är företrädesvis hastighetsområdena 30 – 70 km/h som har varit aktuella. Detta med beaktande av att skapa säkra trafikmiljöer och samtidigt ta hänsyn till både ett effektivt trafikflöde och kostnadseffektiva insatser. Tre kommuner har deltagit i projektet; Jönköping, Gislaved och Nässjö.

Projektet som startade i augusti 2010 och avslutades i mars 2011 har i huvudsak utgått från hastighetsmätningar i kombination med information och rådgivning. Hastighetsmätningarna har genomförts med hjälp av SDR-utrustning samt information och rådgivning som genomförts fortlöpande under projektets gång. Polisen i Jönköpings län har varit en viktig och aktiv del i projektet.

Projektet har utmynnat i en metodhandledning som bygger på resultat från de insatser/åtgärder som gjorts inom projektets ram. Den metod som tagits fram utgår från fyra delar: Problemet, Analysen, Åtgärden och Utvärderingen. Metoden redovisas i en separat metodhandledning. Resultatet från insatserna/åtgärderna som gjorts visar att en kombination mellan polis- och mediainsatser har en god effekt för att minska både medelhastigheter och hastighetsöverträdelser.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 142 kB, öppnas i nytt fönster)
Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder (pdf-fil, 103 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
NTF Jönköping, Åke Qvarnström, Östra Storgatan 106, 553 21 Jönköping, tel 036-16 25 51,
e-post ake.qvarnstrom@ntf.se  

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/17556 A ” Effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder”.

Projektet beviljades våren 2010 och slutrapporterades september 2011.