Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Erfarenhetsåterföring från busschaufförer och körskolelärare

Busschaufförer har stor erfarenhet om vilka utformningar som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra och vilka som kanske är direkt felkonstruerade. Körskolelärare har framför allt synpunkter på trafikregleringar och efterlevnaden av lagstiftningen

Körskolelärarnas synpunkter

Körskolelärare tycker i allmänhet att utformningen av vägar och gator är bra. Deras synpunkter har handlat om att vägmarkeringen syns dåligt på våren och att vägvisningen i vissa fall borde starta tidigare. Efterlevnaden att stanna vid övergångsställen anses som mycket dålig. Detta är en svår pedagogisk fråga att hantera när körskoleelever dagligen upplever detta beteende. Däremot anser några av körskolelärarna att den nyss införda handledareutbildningen vid övningskörning har gett dem möjligheter att på nytt utbilda de ”gamla” körkortsinnehavarna i de nya trafikreglerna.

Flera tyckte att körfältsbyten på de större lederna har blivit ett allt större problem. Storstäderna bygger in fler och fler på- och avfarter i det befintliga vägsystemet som gör att vävningssträckorna minskar. Detta har gjort det besvärligare för körskoleeleverna att samsas med övriga bilister, som sällan visar en förlåtande attityd.

Vägbulor har samtliga respondenter antingen en bra eller mindre bra relation till. En av synpunkterna behandlar placeringen av farthindret – skall de ligga före eller efter ett övergångsställe. Förespråkarna för att lägga farthindret före övergångsstället hävdar att hastigheten är lägst där, medan de som anser att farthindret bör ligga efter övergångsstället gör detta utifrån att man ser övergångsstället bättre.

Det önskades också rutiner för att körskolornas personal kan sända in synpunkter eller rapportera in felaktigheter i trafiksystemet till ansvarig väghållare på ett enkelt sätt.

Busschaufförernas synpunkter

Busschaufförerna har i studien varit mest fokuserade på väggeometrin. Cirkulationsplatser är de flesta mycket positiva till. Men det finns också kraftiga synpunkter på utformningen när cirkulationen inte är symmetrisk, det vill säga när det i ena riktningen går att köra igenom utan större rattutslag medan det i den andra riktningen måste göras flera fulla rattutslag. Önskemålet är att göra cirkulationen mer symmetrisk, det vill säga att man tar ungefär lika stora rattutslag oavsett varifrån man kommer.

Busshållplatsens utformning har varit ett stort diskussionsämne, i synnerhet hållplatser i omedelbar anslutning till en cirkulationsplats. På flera ställen har hållplatser placerats för nära cirkulationen, och flera hållplatser har försetts med skarpa kantstenshörn. Om busshållplatsen ligger alldeles efter utgången från cirkulation blir angöringen till hållplatsen oftast besvärlig. För att angöra hållplatsen på rätt sätt grenslar ofta bakhjulet det sylvassa kantstödet. Detta orsakar både olägenheter för passagerare och skador på däcken. Vid utkörning från busshållplats händer det att framvagnen och även bakvagnen sveper över perrongen. Orsaken är oftast att ingången till och utfarten från hållplatsen är för kort och för kort. Rak inkörning eller att låta bussarna passera på egen körbana vid sidan om cirkulationsplatsen efterfrågas allt mer.

Ett annat ganska vanligt körsätt i tätortstrafiken är att man har lagt in en kontrakurva in mot hållplatsen. Detta orsakar också svårigheter att angöra hållplatsen.

Chaufförer som ofta trafikerar gator med en eller flera stopphållplatser har sett hur bilister kör om bussen på fel sida om mittrefugen. Ofta är det ett övergångsställe eller en gångpassage i omedelbar anslutning till hållplatsen.

Flera har uttryckt önskemål om ett förbud mot att köra om en skyltad stillastående skolbuss.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 676 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Bengt Griborn
Gatubolaget Konsult
Trafikutredning
Box 1086
405 23 Göteborg
Tfn: 031-368 47 15, 0730-277241
E-post: bengt.griborn@gatubolaget.goteborg.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:5058 ”Erfarenhetsåterföring från busschaufförer och körskolelärare”)

Projektet slutrapporterades i juli 2009.