Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förares föreställningar om hastigheter, tidsvinster och inbromsningsförlopp samt jämförelser med faktiska förhållanden

Syftet med projektet är att få kunskap om hur förare ser på hastighetsrelaterade variabler vid bilkörning. Genom sådan kunskap kan man förstå generella attityder till hastigheter och hastighetsbegräsningar. De generella attityderna ingår som en komponent bland andra vid val av körhastighet.

Om man t ex inte förstår hur mycket stoppsträckan förlängs vid ökning av hastigheten kan man ha en tendens att köra för fort vid t ex en hastighetsbegränsning på 30 km/h utan att förstå konsekvenserna. Då återstår de mentala föreställningarna och den perceptuella erfarenheten som vanligen är adapterad till färdhastigheten för val av hastighet.
Förare har utan hjälp av matematiska formler:

  1. skattat tidsvinster vid hastighetshöjningar,
  2. beslutat om vilken av två höjningar av en medelhastighet som ger största tidsvinsten,
  3. skattat hur mycket olycksrisken ökar när en medelhastighet höjs från en lägre till en högre hastighet,
  4. jämfört retardationsförlopp vid inbromsning från olika ursprungshastigheter. (Detta genom att uppskatta kvarvarande hastighet hos det snabbare fordonet när det långsammare fordonet stannat helt. Fordonen bromsas med samma kraft med start vid samma plats på vägbanan).

Resultaten visar att man överskattar tidsvinsten som kan göras genom att öka en redan hög hastighet jämfört med en ökning från en lägre, att man underskattar den procentuella ökningen i risk för material/personskada och dödsolycka när man ökar hastigheten och att man underskattar förlängningen av bromssträckan vid en hastighetshöjning.

Slutrapport, Förares föreställningar om hastigheter (pdf-fil, 6 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontakt:
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, Ola Svenson,106 91 Stockholm, tel 08-16 20 00

Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:21251 (”Förares föreställningar om hastigheter, tidsvinster och inbromsningsförlopp samt jämförelser med faktiska förhållanden”)

Projektet avslutades oktober 2008.