Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbättrad, säker och kostnadseffektiv mobilitet för äldre funktionshindrade bilförare genom en holistisk bedömning (del 1)

Projektet avsåg att utvärdera arbetssättet vid ett brittiskt mobilitetscentrum för att efter anpassningar för svenska förhållanden utgöra en grund för att starta en motsvarande verksamhet i Sverige.


Efter litteraturgenomgång och besök vid Banstead Mobility Centre strax söder om London gjordes efter en förstudie en analys av hur 200 strokepatienter bedömdes med avseende på körkortslämplighet och bilanpassningsbehov. Resultatet av projektet blev att utredningarna kan bli mer kostnadseffektiva genom att processen delas in i två steg, där första steget är att kontrollera on basala medicinska körkortskrav är uppfyllda. De som uppfyller de grundläggande medicinska kraven går sedan vidare till steg 2 där det görs en djupare testning av hjärnans kapacitet och utredning av behovet av anpassningar av bilen för att sedan föra en kortare eller längre testkörning i bil utrustad med nödvändiga hjälpmedel. Slutsatsen blev att en arbetsmodell i likhet med den vid Banstead med vissa förändringar skulle kunna vara användbar i Sverige.
 
Förbättrad mobilitet för äldre funktionshindrade bilförare (pdf-fil, 111 kB)
Bildbilaga, Förbättrad mobilitet för äldre funktionshindrade bilförare (pdf-fil, 205 kB)

Kontaktperson:
Kurt Johansson, Karolinska Institutet, Neurotec, 141 86 Stockholm, tfn:08-58 58 64 10, fax: 08-58 58 64 90, e-post: Krut.Johansson@neurotec.ki.se,
(Vägverkets beteckning FO40A 1999:23775 ”Förbättrad, säker och kostnadseffektiv mobilitet för äldre funktionshindrade bilförare genom en holistisk bedömning”)
 
Projektet slutrapporterades augusti 2005