Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forumspel - en metod för att påverka och förändra beteenden

För att undersöka möjligheten att påverka ungdomars beteende kring rattfylleri, har NTF använt Forumspel i ett projekt. Det är en teaterform som går ut på att publiken själv deltar aktivt och påverkar handlingen i spelet, genom att komma med förslag på lösningar till de olika konflikter som spelas upp. Syftet är att publiken dels ska komma till insikt om att det finns flera och olika möjliga lösningar, dels bli bättre rustad att möta konflikter i det verkliga livet.

Projektet med forumteater har varit ett led i NTF:s arbete att prova nya arbetsmetoder för att minska rattfylleriet på våra vägar. Man har särskilt riktat in sig mot hur man kan förändra ungdomars attityd till och beteende kring alkohol och bilkörning. Flera undersökningar har till exempel visat, att trots att många ungdomar tycker att det är fel att köra med alkohol i kroppen eller åka med en berusad förare, så gör de det ändå. Grupptrycket är en av orsakerna till att ungdomar handlar mot sin övertygelse.

I projektet har forumteatern varit ett komplement till en annan metod, en s.k. "värderingsnivåundervisning", en process som innebär att en person aktivt får arbeta med att göra sig medveten om sina tankar och känslor och hur dessa styr olika val.

I arbetet med att få ungdomar att medvetet och frivilligt skapa en bättre överensstämmelse mellan ord och handling när det gäller rattfylleri, har projektet visat Forumspel för studenter inom vård och friskvård. Utvärderingen består av intervjuer med delar av denna publik, som såg forumteater som en positiv möjlighet att påverka ungdomars beteenden och attityder.

Projektet har samfinansierats med NTF Gävleborg.

Kontaktperson:
NTF Gävleborg, Christina Ekström, N. Skeppargatan 22,
803 23 Gävle. Tfn: 026-12 25 40, fax: 026-12 04 80,
e-post: christina.ekström@ntf.se

(Vägverkets beteckning: FT60-A 95:9765, "Värderingsnivåundervisning med teaterformen Forumspel")