Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur påverkades hastigheterna av höjda böter?

Den 1 oktober 2006 höjdes böterna kraftigt för de flesta trafikförseelser, däribland överträdelser av gällande hastighetsbegränsningar. Att hastighetsnivåerna sänkts momentant när man höjer böterna för hastighetsöverträdelser är helt logiskt.
Utländska rapporter har visat att vid bötesbeloppshöjningar kan man förvänta sig att hastigheterna minskar mest där bilisterna känner att upptäcktsrisken är som störst, exempelvis på vägavsnitt med hastighetsövervakningskameror.

Syftet med det här projektet är att se effekten av bötesbeloppshöjningen 1 oktober 2006 och om den är större på kameraövervakade sträckor än annars.

Hastighetsmätningar har gjorts på sammanlagt 13 platser i tre områden. Dels på E20 runt Skara, dels på riksväg 50 vid Omberg i västra Östergötland och slutligen på riksväg 55 söder om Katrineholm samt på närliggande kontrollsträckor. Föremätningarna har gjorts i mitten av september och eftermätningarna under två veckor från mitten av oktober 2006. På sträckorna med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) i de tre områdena har mätningarna gjorts såväl direkt mot en ATK-kamera som i andra riktningen och dessutom på en del av sträckan där inte någon kamera är synlig. Dessutom har hastighetsmätningar gjorts på en närliggande sträcka med ungefär samma trafikförhållanden som på ATK-sträckan. På så sätt har alltså mätningarna gjorts i första hand på trafik som åker rakt mot en ATK-kamera, men också som kontroll, i motsatt riktning vid kameran, mellan kamerorna och på en väg som inte bestyckats med övervakningskameror.

Mätningarna visar att den momentana effekten av bötesbeloppshöjningen 1 oktober 2006 uppskattas att vara en minskning med 1,4 km/h. Det är statistiskt signifikant. Det är en mycket stor effekt av en icke-fysisk åtgärd. Effekten verkar dock vara störst på kontrollsträckorna och minst i direkt anslutning till ATK-kamerorna, vilket inte stämmer med utländsk erfarenhet. Det kan tolkas som att respekten för de svenska ATK-installationerna var hög redan innan böteshöjningen. Även andelen fortkörare har minskat mest i trafikströmmarna på kontrollsträckorna. Om de uppmätta hastighetsmätningarna blev bestående kan däremot inte detta projekt uttala sig om.


Slutrapport "Hur påverkades hastigheterna av höjda böter" (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
VTI, Hans-Åke Cedersund, 581 95 Linköping, tel 013-20 40 00
 
(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2006:28789 ”Effekten av böteshöjningar på hastigheter i trafiken”)

Projektet avslutades augusti 2008.