Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Idrottsrörelsen och trafiksäkerhet

Projektets syfte var att testa en arbetsmetodik för att ta fram och implementera trafiksäker-hetspolicys med tillhörande handlingsplaner i idrottsrörelsen. Arbetet riktades mot idrotts-rörelsens specialidrottsförbund, på både nationell nivå, länsnivå och ett urval av tillhörande idrottsföreningar.

Bakgrunden till projektet var den rikstäckande idrotts-OLA som genomförts och där NTF var en av deltagarna. I den avsiktsförklaring som NTF lämnade in var målet att genomföra ett projekt kopplat till idrottens resande. Idrottsrörelsen svarar för en stor del av det resande som sker på fritiden. Det handlar om resor till och från tävlingar och träningar. En stor del av detta resande sker i personbilar och ofta med någon av de aktiva som förare av fordonet. Många föreningar, ledare och aktiva har ingen egentlig kunskap om hur dessa resor går till och vilka risker som finns. Frågan om säkra transporter för föreningens medlemmar kommer ofta på dagordningen först när någon medlem i föreningen råkat ut för en trafikolycka eller på annat sätt drabbats. Då börjar man kanske fundera på hur föreningens resande går till, på vilket sätt föreningens medlemmar färdas och i vilken omfattning.

Vid Idrottens Riksmöte 2007 i Örebro antogs en övergripande trafiksäkerhetspolicy för idrottsrörelsen.

Bakgrunden till denna var just att en förening råkat ut för en olycka med aktiva inblandade och då föreningens ordförande började fundera på hur föreningens transporter gick till. Detta mynnade ut i en policy för föreningen, men också funderingar kring hur hela idrottsrörelsen kan och bör ta sitt ansvar. Resultatet av detta blev att föreningen skrev en motion till Riksmötet 2005, som resulterade i att Riksidrottsförbundets styrelse fick i uppdrag att arbeta fram en övergripande trafikpolicy för idrottsrörelsen. Denna blev sedan antagen vid ovan nämnda riksmöte och är nu en av RF:s övergripande policy.

Arbetet riktades mot idrottsrörelsens specialidrottsförbund, på både nationell nivå, länsnivå och ett urval av tillhörande idrottsföreningar. Projektets huvudman var NTF och det genomfördes i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna.
Målsättningen var att deltagande idrotter ska ta ett helhetsgrepp över sin idrott och dess olika nivåer.

Vi har tagit fram en modell för ett fortsatt arbete inom andra idrotter och dessutom producerat ett material som idrottsföreningar runt om i Sverige kan använda vid framtagande av TS-policy för föreningen.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.


Rapport: Trafiksäkra idrotten (pdf-fil, 139 kB)
Rapport: NTF, Riksidrottsförbundet och SISU (pdf-fil, 703 kB)

Kontaktperson: NTF, Solna, Mats Carlsson, e-post mats.carlsson@ntf.se tel 08-705 59 10 

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/644 f d EK50A2008:2977 ”Trafiksäkerhet i idrottsrörelsen”

Projektet slutrapporterades augusti 2010.