Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Individanpassad förarutbildning

Utbildningsförsök genomfördes vid en trafikskola i Halland i syfte att individanpassa de praktiska momenten i förarutbildningen. Grunden för individanpassningen är en teoretisk modell för kategorisering av olika unga trafikanter.
 
I projektet har fyra utbildningslinjer skapats för den praktiska undervisningen i bil, en för varje kategori, spänningssökare, risktagare, ansvarstagare och trygghetssökare. Resultaten från uppföljningen av utbildningsförsöken visar att det är viktigt att man tar hänsyn till individernas olika inlärningsreferenser. För spänningssökare och risktagare, t ex. Är det rimligt att starta tidigare i mer komplicerade miljöer än vad man bör göra med trygghetssökaren. För att öka riskmedvetenheten är det också viktigt att man relaterar till elevernas egen situation; att man anknyter till deras vardag, till situationer som kan vara relevanta för deras föräldrar, syskon och vänner.
 
Riskmedvetenheten ökar genom att man låter eleverna i större utsträckning vara aktiva på olika sätt under lektionerna.
 
I en individanpassad utbildning blir lärarens roll särskilt viktig. Det är i dialogen under lektionen som läraren kan lyfta de problem som kan uppstå i trafiksituationen. Läraren ska locka eleven att själv verbalisera, t ex varför man ska anpassa hastigheten eller varför en viss regel gäller just vid denna plats. Uppföljningen visar att eleverna efter genomgången utbildning rapporterar att de i lägre utsträckning kör för fort och att de är mer uppmärksamma på de småmisstag som de kan göra.
 
Projektet har mynnat ut i ett förslag till fyra utbildningslinjer där de centrala övningarna i den praktiska utbildningen anpassas till de fyra kategorierna. Nästa steg mot en individanpassad utbildning bör vara att genomföra utbildningen på ett större antal skolor under en längre period och under viss övervakning.
 
Individanpassad förarutbildning (pdf-fil, 1019 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Trivector Information AB, Inger Linderholm, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, tfn 046-38 65 31, e-post: trivector@se
 
(Vägverkets beteckning: EK50A 2002:4990 ”Individanpassad förarutbildning Utbildningsförsök vid trafikskolor i Halland”)
 
Projektet slutrapporterades i december 2003.