Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kan försäkringsbolag via ökad information om beteende bidra till att minska antalet trafikolyckor?

Den övergripande frågeställningen i denna rapport är att studera hur samhällsnyttan påverkas av att försäkringsbolagen skulle ges tillgång till utökad information om försäkringstagarens beteende i trafiken. Projektet består av två delar där den primära frågeställningen avser studera hur försäkringsbolagens asymmetriska information om riskfyllt beteende påverkar samhällsnyttan medan syftet med den andra delen är att studera om det, via mer information om riskfyllt beteende (trafikförseelser), är möjligt att skapa incitament för att öka trafiksäkert beteende. Det skulle möjliggöra att försäkringsbolagen fungerar som agenter till att uppfyllda trafiksäkerhetspolitiska mål. För att besvara den primära delen av frågeställningen analyseras följande frågor:

  • Är individer som fått ordningsböter och lagföringar för trafikförseelser mer benägna att råka ut för olyckor där de varit delvis eller helt vållande och är dessa individer är mer benägna att teckna omfattande försäkring?
  • Påverkar asymmetrisk information om riskfyllt beteende samhället och försäkringsbolaget?
  • Är ägare till sportbilar är mer benägna att ta risker i trafiken, jämfört med ägare av mer familjeorienterade bilar?·

För att besvara den andra delen studeras om det är möjligt för försäkringsbolagen att på ett bättre sätt identifiera riskfyllt beteende genom användarbaserade försäkringar (s.k. Usage-Based-Insurance (UBI)). Med UBI baseras premien på användandet av bilen, d v s när var och hur bilen används, vilket gör att försäkringspremien prissätts efter faktiskt beteende istället för de proxies (indikatorer) för risk som används för närvarande. Rapporten diskuterar även hur en systematisk överföring av information om tidigare inblandning i olyckor och trafikförseelser skulle göra det praktiskt möjligt att i större utsträckning basera försäkringspremien på beteende i trafiken. En prissättning som strävar mot att belöna trafiksäkert beteende skulle i förlängningen kunna bidra till att minska antalet olyckor.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 314 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: VTI, Sara Forsstedt (ek.dr nationalekonomi), Box 920, 781 29 Borlänge, e-post: sara.forsstedt@vti.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/83747" Kan försäkringsbolag via ökad information om beteende bidra till att minska antalet trafikolyckor?".

Projektet beviljades hösten 2010 och slutrapporterades april 2013.