Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kan funktionshindrade barn och ungdomar resa säkert?

Många av de funktionshindrades hjälpmedel för att förflytta sig är i första hand avsedda att användas på marken.

De kan vara direkt olämpliga eller skadliga att använda vid transporter i bussar eller bilar. Ett projekt vid Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion vid Chalmers tekniska högskola har därför inventerat olika transporthjälpmedel för funktionshindrade barn och ungdomar.

Syftet med inventeringen var att göra en subjektiv bedömning av olika transporthjälpmedels trafiksäkerhetsrisker. Ett annat syfte var att föreslå åtgärder för produktutveckling och fortsatta undersökningar.

Drygt fyrtio typer av rullstolar och vagnar som används av funktionshindrade elever vid olika skolor dokumenterades tillsammans med skolornas arbetsterapeuter. Skaderisken bedömdes genom att jämföra hjälpmedlen med de krav som gäller för barn som åker bil.

Inventeringen visar att det finns flera olämpliga och farliga hjälpmedel. Ingen rullstol uppfyllde exempelvis de krav man kan ställa på ett säte i ett fordon. Några tillverkare hade visserligen tagit fram tillbehör för att förankra stolen men inte levererat dem, eftersom man vid utprovningen inte tagit hänsyn till att stolarna även skulle användas som säten i ett fordon. Det fanns också rullstolar utan huvudstöd eller rörskydd och stolar med för låg rygg. Man fann även västar och bälten som kan orsaka strypning och utrustning som försetts med varningar för skador vid felaktig användning.

Några stolar bedömdes dock ha bättre stoppning och vara lättare att spänna fast. Några vagnar fick också godkänt vad gäller komfort och säkerhet. I projektet föreslås en mängd åtgärder för produktutveckling och fortsatta undersökningar. Ett förslag är att utforma ny typ av rullstol för barn och konstruera den som en barnbilstol, med hårt skal och en energiabsorberande inredning.


Kontaktperson:
Per Gustafson, Maskin- och fordonskonstruktion/Teknisk trafiksäkerhet, Chalmers tekniska högskola, 412 96 GöteborgTfn: 031-772 36 55, fax: 031-772 13 75

e-post:
pergus@mvd.chlamers.se

(Vägverkets beteckning: FO 40-A 96:6825, ”Trafiksäkerhet för funktionshindrade i resandet”)