Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompetensutveckling i trafiksäkerhet för invandrare

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

I ett av Skyltfondens projekt har man uppmärksammat indikatorer som pekar på att det bl. a. råder kunskapsbrister och annorlunda risktänkande och riskbeteende bland många invandrare i trafiken. Skyltfondsprojektet har därför planerat och gjort en förberedande undersökning av möjligheterna att utveckla och genomföra ett projekt för kompetensutveckling i trafiksäkerhet för invandrare. Projektet bygger på en idé som syftar till att man bland annat genom att på olika sätt överbrygga språkliga och kulturella skillnader kan öka trafiksäkerheten och integrationen.

Ett mål med det kompetensutvecklande projektet är att med hjälp av EU-bidrag bl.a. utbilda ett 20-tal personer med invandrarbakgrund till trafiklärare och trafiksäkerhetshandläggare. Ett annat mål är att främja kulturell mångfald bland de anställda hos trafiksäkerhetsaktörerna i Göteborg. Man vill även stimulera trafiksäkerhetsrörelsen bland invandrarna.

Tanken är att målen skall genomföras i ett program om tre konkreta delar, varav en är att starta en kompetensutvecklande utbildning för invandrare. En annan del är att bilda en mångkulturell trafiksäkerhetsförening, och en tredje att starta en mångkulturell trafikskola.

Möjligheterna och behovet av att starta och genomföra ett sådant projekt undersöktes genom möten och diskussioner med ett 30-tal intressenter. Förutom tips och idéer för en vidare utveckling av projektet, resulterade undersökningen också i ett förslag på särskild körkortsutbildning för invandrare. Även ett studieprogram för trafiklärarutbildningen lades fram.

Hittills har utvecklingen av projektförslaget bl.a. resulterat i att en mångkulturell trafiksäkerhetsförening bildats. Denna förenings syfte är dels att samla intresserade invandrare, dels att fungera som en pådrivande aktör för att påskynda projektet för kompetensutveckling.
Samtidigt fortsätter arbetet och diskussionen med berörda parter för att projektet ska kunna genomföras i sin helhet i en andra fas.


Kontaktperson:
Hewa Cardoi, Omgången 420-11, 412 80 Göteborg
Tfn: 031-18 34 71, mobil: 070-786 55 11, e-post: hewa@algonet.se

(Vägverkets beteckning: TR 80-A 97: 9530, ”Kompetensutveckling i trafiksäkerhet för invandrare”)