Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körförmågan hos äldre friska körkortshavare

Syftet med projektet var att undersöka friska äldre personers körförmåga för att få en referensnivå avseende för vad som kan anses vara ”normalt” körbeteende och körprestation för äldre bilförare.

85 frivilliga äldre bilförare i åldrarna 65-85 deltog i projektet. Medelåldern var 72 år och 53 % var män. Körbedömningarna gjordes med hjälp av två körprotokoll; P-Drive (Performance Analysis of Driving Ability) och ROA (Ryd On-road Assessment). Förutom körningarna gjordes även en kognitiv screening med testerna TMT A & B (Trail Making Test), NorSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment) och UFOV (Useful Field of View). Deltagarna fick också skatta sin egen körförmåga.

Hela 21 % av deltagarna uppvisade sådana brister eller avvikelser att de blev underkända vid bedömningen. Vissa specifika avvikelser visade sig vara mer vanliga än andra. Det mest förekommande gällde hastighet; antingen att hastighetsregler överskreds eller att hastighetsanpassningen var högre än lämpligt för situationen. Deltagarna presterade oftast bra på de kognitiva testerna och ytterst få deltester visade något samband med körutfallet. Förarnas egen uppfattning och konstaterad körförmåga skilde sig åt. Hela 69 % ansåg sig själva som bättre förare än genomsnittsbilisten.

Körbedömning eller körtest kan många gånger ingå vid körkortsmedicinska utredningar. Det är av vikt att det är valitt och tillförlitligt. Projektets resultat visar att en del äldre förare, utan trafikfarliga sjukdomar, ändå uppvisade vissa specifika brister eller avvikelser. Dessa kan vara ”normala” körbeteenden eller ”dåliga vanor” som har uppkommit efter många års körning och inte på grund av en sjukdom eller skada.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Rapport: Körförmågan hos äldre friska körkortshavare (pdf-fil, 4,8 MB)

Kontaktperson: Hälsohögskolan i Jönköping, Helena Selander, e-post helena.selander@hhj,hj.se, tel 036-10 10 00 vx

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/4669 A – fd EK 50 A 2007:5282 ”Körförmågan hos äldre friska körkortshavare”)

Projektet slutrapporterades  september 2010.