Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mobil IT och oskyddade trafikanter

Trivector har under 2012 genomfört en förstudie av oskyddade trafikanters användning av mobil IT (lyssna på musik/radio, prata i telefon, läsa/skriva SMS mm.). Syfte är att öka förståelsen för hur mobil IT används av oskyddade trafikanter samt att bedöma hur stort ett eventuellt trafiksäkerhetsproblem är. 

Fotgängare och cyklister räknades, observerades och intervjuades på fyra platser i Lund och Malmö, två signalreglerade och två oreglerade korsningar med biltrafik. Totalt utfördes observationer under 32 timmar och enkätinsamling med 336 svaranden under 40 timmar. Resultaten räknades upp till Sverigenivå under antagandet att studiens resultat för olika ålders och könsgrupper (t.ex. kvinnor mellan 15 och 30 år) är representativt för användningen av mobil IT bland den gruppen i Sverige. 

Resultaten visar att mobil IT används i ungefär 15 % av alla gångresor och i 19 % av alla cykelresor. Vilket blir knappt en miljon gångresor och knappt en halv miljon cykelresor per dag i Sverige. 

Användningen är störst i de yngre åldersgrupperna och lägst i åldersgruppen över 50 år. Under kommande år får vi därför räkna med att användningen kan komma att öka eftersom användningen väntas följa med upp i åldrarna. Att lyssna på musik/radio är generellt sett den vanligaste aktiviteten, men även läsa och skriva sms samt prata i handhållen telefon rapporteras vara vanliga beteenden. 

Utifrån denna studie finns det inte mycket som tyder på att fotgängares användning av mobil IT skapar några allvarligare trafiksäkerhetsproblem, även om det inte helt kan uteslutas. Det finns alltid en risk att man inte hinner parera oförutsedda händelser, och den risken kan bli större om för mycket uppmärksamhet är riktat bort från trafiken t.ex. på mobil IT.

Trafiksäkerhetsproblemet är potentiellt större för cyklister. Även om vi kan se exempel på en del kompensatoriska åtgärder, så som att se sig extra noga för, stanna för att slutföra en aktivitet när den omgivande trafiken ställer högre krav, så är andelen som inte uppger att de kompenserar så pass stor att detta bör studeras noggrannare. Om användningen av mobil IT leder till en incident eller olycka i 0,01 % av cykelresor där mobil IT används, så skulle det potentiellt ändå kunna leda till knappt 50 incidenter/olyckor per dag, d.v.s. drygt 18 000 incidenter/olyckor per år. 

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil,  1,7 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Trivector, Emeli Adell, Trivector, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, e-post: emeli.adell@trivector.se, tfn 046-456 56 22

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/67391 ” Mobil IT och oskyddade trafikanter - en förstudie”.

 

Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades februari 2013.