Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oskyddade trafikanters beteende vid tillfälliga avstängningar

I samband med ny- och ombyggnader i väg – och gatumiljö upprättas ofta tillfälliga avstängningar som tvingar de oskyddade trafikanterna att anpassa vägval och beteende. För att få avstängningarna att fungera så bra som möjligt finns olika regelverk med krav på hur avstängningarna ska utformas. Om utformningen görs på ett bra sätt kan de oskyddade trafikanterna ta sig förbi arbetsplatsen på ett säkert, snabbt, enkelt och tryggt sätt. En sämre anpassning kan å andra sidan leda till att de oskyddade trafikanterna utsätter sig för trafiksäkerhetsrisker och att det uppstår tillgänglighets- och framkomlighetsproblem och liknande olägenheter.
 
Tillfälliga avstängningar fungerar inte alltid bra i praktiken. Anpassningen sker i första hand till fordonstrafikens behov av framkomlighet medan de oskyddade trafikanterna behov kommer i andra hand.
Bra tillfälliga avstängningar måste planeras och utföras med stor omsorg. Roller och ansvar måste vara tydliggjorda.
En trafikanordningsplan som upprättas av entreprenören/utföraren och godkännes av beställaren är ett nödvändigt hjälpmedel. För enklare arbeten kan generella trafikanordningsplaner användas medan större arbeten kräver objektanpassade trafikanordningsplaner.
 
Dimensionerade för anpassningen är behoven hos de personer som har det svårast att förflytta sig i komplicerade trafikmiljöer d.v.s. barn, äldre och funktionshindrade. Viktiga åtgärder är separering; skydd och barriärer; tillräcklig bredd, jämnhet och bärighet; låga lutningar; god belysning och halkbekämpning.

Oskyddade trafikanters beteende i trafiken (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson:
Henrik Rönnqvist, Gatubolaget, Box 1086, 405 23 Göteborg, tfn 031-62 83 97, fax 031-62 80 02, e-post: henrik.ronnqvist@gatubolaget.goteborg.se
(Vägverkets beteckning EK50A 2003:5931 ”Oskyddade trafikanters beteende vid tillfälliga avstängningar”)
 
Projektet slutrapportat i juni 2005-09-15