Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pay as you drive utifrån motorcyklisters perspektiv – förstudie

Denna rapport är en förstudie där pay as you drive-konceptet kommer analyseras ur motorcyklisters perspektiv. Tidigare forskning sammanställs och ny information från intervjuer vägs in i analysen.
 
Syftet med rapporten är att höja blicken ovanför det rent tekniska förutsättningarna och undersöka metoder och intresse för genomförande av PAYD för MC i Sverige.
 
David Normans modell skulle mycket väl kunna ligga till grund för bedömning av ett trafiksäkert körmönster och en utveckling där körsätt premiesätts snarare än motorcykelmodell är en bra utveckling. Den absolut viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn för MC är hastigheten men riskutbildning är också en faktor som inte utnyttjats tillräckligt idag. Mer pengar i plånboken är troligtvis en viktig faktor till att svenska motorcyklister ska ansluta sig till PAYD. Det kan dock även behövas yttre påverkan, kanske via branschgemensamma initiativ, lagkrav eller beskattning, för att den stora massan ska ansluta sig. Detta inte minst beroende på att vägen är resan för många motorcyklister varför de troligtvis inte väljer billigare vägar eller tider för sin resa. PAYD-tekniken bör vidare anpassas efter motorcyklisters behov varför det är klokt att bygga in PAYD-tekniken i den redan existerande MC-specifika tekniken som exempelvis finns i MC-anpassade navigationssystem.

Framöver behövs det fler praktiska tester av MC-specifika PAYD-system, vilket också Vägverkets senaste ITS-strategi förordar. Dessa tester bör inbegripa hur premierna kan beräknas utifrån Normans modell för loggat körsätt och hur lägre premier faktiskt påverkar körbeteendet. Det behövs också fler kundundersökningar av intresset för att ansluta sig till PAYD. Fler tester med motorcykelanpassad PAYD-utrustning bör också utföras.

Slutligen så är det av största vikt att undersöka vidare hur man ska få de värsta fartsyndarna att anslut sig till PAYD. De bör fångas upp dels för att kunna påverka dem att köra mer trafiksäkert dels genom att tvinga dem att betala större del av de trafikskadekostnader de åsamkar samhället.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.


Kontaktperson: Sweco Position AB, Lars Bolling, Stockholm tel 08-695 60 00
Trafikverkets beteckning: EK 50 A 2009:8429 ”Pay as you drive utifrån motorcyklisters perspektiv – förstudie”

Projektet slutrapporterades mars 2010.