Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst

De senaste åren har antalet motorcyklister och mopedister som dödats i trafiken ökat enligt Trafikverkets statistik. Enligt polisens källor gäller detta även antalet lindrigt och svårt skadade. Mopedisterna är den grupp som har ökat mest bland skadade (VTI minibasstatistik, 2008).

Syftet med detta projekt var att utvärdera vilken effekt erbjudandet av en gratis reflex/varsel-väst fick på motorcyklisters och EU-mopedisters syn och användning av västen. Ett ytterligare syfte var att med hjälp av olycksdata följa skadeutvecklingen från 2008 till 2009 för försäk-rade motorcyklister och mopedister hos Östgöta Brandstodsbolag

Under februari 2009 skickades ett erbjudande ut till Östgöta Brandstodsbolags 11396 st MC/EU mopedkunder. Totalt var det 3291 personer eller 29 % av Östgöta Brandstodsbolags kunder som ville delta i projektet och som därför erhöll varsin reflexväst. De har då förbundit sig att använda reflexvästen vid all MC/Mopedkörning samt att i slutet av säsongen 2009 svara på en enkät.
I enkätstudien deltog totalt 2476 personer, vilket ger en total svarsfrekvens på 43 % av de som tackat ja att vara med i projektet. Bland dessa var 1568 från Östergötland och 909 från Skåne som ingick som kontrollän.

I enkäten ingick en rad olika frågor som handlade om hur ofta de använde väst, hur vanligt det var att de använde reflexväst då olika förhållanden rådde, hur de upplevt bilisternas syn på dem med reflexväst på mot tidigare år då de åkt utan att använda reflexvästen, om de hade för avsikt att använda väst inom den närmaste framtiden samt några frågor som rent allmänt handlade om deras syn på väst och vilket socialt tryck de upplevde från andra
Enkäten visar att det är 61,8% av MC-åkande östgötar som uppger att de har använt västen varje gång eller nästan alltid under den gånga säsongen. Motsvarande andel i Skåne är 13,2%. Genom att erbjuda en väst gratis ser man att ökandet av att använda reflexväst har ökat markant när man jämför med dem som inte fått samma erbjudande.

Bland moped åkarna är denna siffra lägre men ligger på nästan 45 % i Östergötland som uppger att de har använt västen varje gång eller nästan alltid under den senaste säsongen. Motsvarande andel i Skåne är 7,2 %. Många ger kommentarer att den främsta anledningen till att de använder västen är att de syns bättre samt att de nu har fått en väst och är då beredda att använda den. Tillgängligheten spelar stor roll i detta fall; man inser nyttan men det finns inte tillräckligt med incitament att man själv går ut och köper en reflexväst

Inställningen till att använda väst har ökat i samband med projektet. Innan projektet hade 50 % av Östergötlands MC och EU- moped åkare en positiv syn på västen och denna siffra har ökat till nästan 80 % efter projektet.

Inom båda grupperna (MC+ EU-moped) är den största skillnaden att de som inte använder väst tycker inte att det är deras stil och att det känns löjligt att använda den. De som använder västen upplever att det är enkelt och att det ger dem en ökad trygghet, samt har de fler vänner som använder väst än de utan.

Det fanns en liten skillnad mellan länen när man använde västen och det var när man skulle köra en lång sträcka, dagtid eller utanför förort. I övrigt fanns det få skillnader mellan kontrollgrupp och försöksgrupp.

I olyckstatistiken från Östgöta Brandstodsbolag kan man utläsa att singelolyckorna har ökat mellan åren 2008 och 2009. I kollisionsolyckorna däremot kan man se att i Östergötland mellan åren 2008 och 2009 har dessa minskat både för MC och EU-moped.
Underlaget är alldeles för litet för att kunna utläsa vilken effekt reflexvästarna fått på olycksutvecklingen. I undersökningen framkommer dock en tendens som visar på att kollisionsolyckorna går åt rätt riktning men det behövs fler år med reflexbärande motorcyklister/EU-mopedister för att kunna säkerställa om denna förändring har med västarna att göra eller inte.

För att få ett tydligare samband med reflexvästens betydelse för trafiksäkerheten och minskandet av olyckor skulle man behöva genomföra en undersökning på ett mycket större antal motorcyklister/EU-mopedister för att säkerhetsställa sambandet. Synbarheten kan dock ha en betydelse och det är många av de svaranden av enkäten som ser stor nytta med bärandet av reflexväst i trafiken för både MC och mopedister.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Rapport: Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst (pdf-fil, 431 kB) 

Kontaktperson: Helena Hellstén, Helsäker Konsult AB, e-post helena@helsaker.se tel 0733-262232

Trafikverkets beteckning EK 50A 2008:4805 ” Pilotprojekt av MC förares synbarhet genom användning av reflexväst”

Projektet slutrapporterades mars 2010.