Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilotprojekt för äldre bilförare – 65 +

Mot bakgrund av att äldre bilförare är en tung olycksbelastad trafikantgrupp startades ett pilotprojekt för att skapa en fortbildningskurs för äldre bilförare. 

Syftet med kursen är att förbättra förmågan hos äldre som bilförare, vilket ska ge en tryggare och säkrare mobilitet för äldre bilförare främst vad avser landsvägskörning, men också ge insikt om de begränsningar i körförmågan som åldrande innebär. 

Projektet ska ge ökad kunskap om de trafiksituationer under landsvägskörning som leder till de svåraste olyckorna för bilförare 65+.

Projektet ska också ge deltagarna ökad kunskap om de förändringar och nedsättningar i olika funktioner som ett normalt åldrande innebär, vilka begränsningar detta medför i körförmågan och de krav som detta ställer på bl a uppmärksamhet och kunskap om kompensatoriska beteenden. 

Materialet har provats vid fem försökskurser, två i Stockholms län, två i Skaraborgs län och en i Gävleborgs län. Kurserna har letts av funktionärer ur frivilligorganisationerna med stöd av NTF-förbunden i de tre länen.

Kurserna har varit mycket uppskattade av deltagarna.

Kontaktperson:
Tord Björkman,
Skolgatan 12,
541 31 Skövde
Tfn 0500-48 42 20,
fax 0500-48 30 42,
e-mail: fmk@mfk.se  

(Vägverkets beteckning: TR 80 A 99:12719  ”Pilotprojekt för äldre bilförare”) 

Projektet slutrapporterades maj 2001.