Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Polisens sätt att genomföra alkoholkontroller (LAU-tester)

Polisens arbete med alkoholkontroller genom utandningsprov skulle kunna förbättras. Bland annat borde man låta olycksstatistik avgöra på vilka tider och platser man ska genomföra kontrollerna och planera för bättre slumpmässighet.

Hur bedriver polisen arbetet för att minska de alkoholrelaterade trafikolyckorna? Hur ser poliser på det egna arbetet och hur bör polisen arbeta? Dessa och andra frågeställningar kommer att behandlas i denna rapport. En viktig fråga är vilka konsekvenser polisens ledning och styrning får för trafiksäkerhetsarbetet.

I forskningslitteraturen framgår att det finns två fundamentala strategier när det gäller polisens arbete för att minska de alkoholrelaterade trafikolyckorna: ett stort antal slumpmässiga kontroller respektive kontroller som är inriktade på vissa tider och platser och på riskgrupper. I rapporten framgår att polisen i liten grad lever upp till någon av dessa strategier. Polisen utför visserligen över 2,5 miljoner utandningsprov per år (2007), men dessa är långt ifrån slumpmässiga. De är koncentrerade till vissa tidpunkter och till vissa platser. Det visar sig att de flesta utandningsproven utförs på vardagar mellan klockan 09 och12, då risken för alkoholrelaterade trafikolyckor är minst. Dessutom är det vanligt att det inte utförs kontroller på vägsträckor där det förekommit upprepade alkoholrelaterade trafikolyckor.

Information från IT-system och vad som framkommit vid intervjuer och deltagande observation ger en relativt samstämmig bild av hur trafiksäkerhetsarbetet bedrivs i praktiken. De kvantitativa målen, dvs. antalet utförda kontroller, styr i huvudsak det operativa arbetet. Det blir viktigt att utföra många kontroller. Var och när dessa kontroller utförs har perifer betydelse.

Rapporten avslutas med flera förslag på hur polisarbetet skulle kunna utvecklas och förbättras så att färre människor löper risk att drabbas av alkoholrelaterade trafikolyckor. Bland annat borde man i större utsträckning basera övervakningen på olycksstatistik, som får styra plats, tid och syftet med kontrollerna. Polisen behöver i detta arbete hjälp av externa aktörer. Det krävs också planering för att åstadkomma en slumpmässighet i kontrollerna. Annars riskerar man att få en bristfällig spridning i såväl tid som rum. En annan central fråga som belyses i rapporten är vikten av att skapa förståelse och kunskap hos polispersonalen om innehållet och betydelsen av trafiksäkerhetsarbetet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Polisens sätt att genomföra och redovisa LAU-tester (pdf-fil, 544 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Cecilia Woxblom
Polishögskolan
170 82 Solna
Tfn: 0739- 10 00 30
E-post: cecilia.woxblom@polisen.se

(Vägverkets beteckning: EK50 A 2007:5272 ”Polisens sätt att genomföra och redovisa LAU-tester”)

Projektet slutrapporterades i januari 2009