Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Principiella utformningar av halkskydd för fotgängare. Erfarenheter av genomförda tester av halkskydd

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Uppföljningar av olycksfallskador i EHLASS (European Home and Leisure Accident
Surveillance System) visar att ca 15 000 kvinnor/flickor och ca 10 000 män/pojkar söker läkarvård varje år i Sverige efter att ha halkat på snö eller is. Över hälften av olyckorna sker på vägar, trottoarer och liknande. I åldersgruppen 45-74 år är skador på grund av snö och is på gator 2-3 gånger så vanliga bland kvinnor som bland män. Uppföljning av AFA visar att den vanligaste arbetsolyckan i Sverige är halka på is och snö. Mer än 2 000 personer drabbas av en sådan arbetsolycka varje år. Ett stort antal fotgängare skadas således årligen. Genom att utveckla funktionella och säkrare halkskydd, som används, kan sannolikt dessa olyckor reduceras och skadeföljden minskas.

Utifrån våra erfarenheter av att testa halkskydd har vi sett att det finns ett behov av att utveckla halkskydd till att bli bättre och mer attraktiva för konsumenterna att använda.
Syftet med detta projekt är att identifiera viktiga principiella utformningar av halkskydd för säker gång vintertid samt med materialval och design ge dem en sådan funktion och form att de kan attraheras av många personer för personligt bruk. Förslagen är främst inriktade på löstagbara halkskydd.

Det material som vi samlat in i våra tester av befintliga halkskydd har analyseras med avseende på funktion och försökspersonernas val för eget bruk. Vi har därigenom haft tillgång till erfarenheter av 33 olika skydd vi själva testat. En testpanel bestående av pensionerade män och kvinnor har först fått bedöma vad som är viktiga kriterier för halkskydd samt därefter använda dessa kriterier i bedömningar av kvalitéerna bland befintliga halkskydd genom att studera några av de främsta och populäraste skydden av principiellt tre olika typer: Hälskydd, fotbladsskydd samt helfotsskydd. Även en grupp studenter har fått avge omdömen om halkskydd och förslå framtida utformning av halkskydd. Principiella utformningar har tagits fram som underlag för designförslag till halkskydd.

Sammantaget skall ett halkskydd vara lätt att ta på och av, kardborreband användas för monteringen samt dubbar/piggarna skall finnas i närheten av kanten på skon. Genom att lokalisera dubbar/kontaktytor runt hela klacken kommer alltid någon friktionshöjande del att vara i kontakt med underlaget i den kritiska fasen hälisättningen. På motsvarande sätt kommer dubbar/kontaktytor lokaliserade runt sulan leda till att kontakten med underlaget behålls under hela rörelsen vid övergång till avstamp.

Testerna har finansierats av Konsumentverket. Denna rapport har utarbetats med bidrag från Vägverkets Skyltfond.

Teknisk rapport, principiella utformningar av halkskydd (pdf-fil, 497 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:

Glenn Berggård, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad, Avdelningen för arkitektur och infrastruktur, 971  87 Luleå, tel 0920-49 17 11
e-post: glenn.berggard@ltu.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008-69676 ”Utformning av funktionella och säkrare halkskydd”)

Projektet har utförts under våren 2006 tom september 2008. Projektet slutrapporterades oktober 2008