Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt haptik och trafik – en förstudie

I Projekt haptik och trafik har studerats hur datorprogram som utnyttjar ljud- och känselinformation (haptik, av grekiskans haptein - att röra vid) kan användas för att göra det möjligt för blinda och synskadade användare att skapa sig en uppfattning om en verklig trafikmiljö. I ett datorprogram byggdes en virtuell modell upp av en del av trafikmiljön i Lund. Denna virtuella miljö innehåller bilar, cyklar, skyltar, trafikljus etc. Miljön går att uppleva både med känseln och hörseln, dvs man kan känna på trafikmiljön och på dess ingående delar och också höra virtuella trafikljud så att man t ex kan lokalisera bilar och höra ljudsignaler från övergångsställen. Den studie som utförts med hjälp av programmet har gjort det möjligt att ta reda på olika önskemål från blinda och synskadade personer kring den här typen av miljöer. Övriga resultat berör olika sätt att använda tekniken, eventuella samband mellan navigering i ett virtuellt känselgränssnitt och navigering med teknikkäpp samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Slutrapport, Projekt haptik och trafik (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Certec, Avdelningen för rehabiliteringsteknik, Charlotte Magnusson, Inst för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 Lund,, tel 046-222 46 95, fax 046-222 44 31.

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2002:5083 ”Projekt haptik och trafik – en förstudie”)

Projektet slutrapporterades januari  2004