Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rangordning av fotgängarsäkerheten i svenska kommuner – En studie av va-riationer och olikheter

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Det finns stora skillnader i fotgängarsäkerhet mellan landets kommuner. Frekvensen skadade i fallolyckor varierar från 0 till ca 40 (per 10 000 invånare). Då det gäller kollisionsolyckor från 0 till drygt 8 (per 10 000 inv). Så stora skillnader kan rimligen bara förklaras av systemfaktorer i exempelvis infrastruktur, regleringar, drift och underhåll.

Sveriges kommuner är heterogena i befolkningsstorlek och befolkningstäthet. De har därför ordnats i tre kategorier efter befolkningstäthet.

I den första kategorin finns kommuner under genomsnittlig befolkningstäthet (<23 inv/km² landareal). Den andra kategorin består av kommuner över genomsnittet och i den tredje kategorin finns de mest tättbefolkade (≥80 inv/ km²). Jämförelserna har därefter gjorts inom respektive kategori.

Inom varje kategori har därefter två extremer identifierats. Den ena är kommunerna med bäst säkerhet både när det gäller frekvenserna fall och kollision. I den andra extremen finns de med sämst säkerhet i båda avseendena.

Bland glesbygdskommunerna finns 14 i den bästa gruppen. Det är både mycket små kommuner som Dorotea, Åsele och Ydre, men också några som ligger kring riksmedianen i befolkningsstorlek, exempelvis Vimmerby, Krokom och Vaggryd.

Glesbygdskommunerna med sämst säkerhet är 10 till antalet. De är i regel större, exempelvis Skellefteå. Örnsköldsvik och Hudiksvall, men det finns också några mindre där, exempelvis Dals-Ed, Skinnskatteberg och Töreboda.

När det gäller kommunerna över genomsnittet i befolkningstäthet finns 11 som tillhör de bästa. Bland de större där återfinns Vänersborg, Mark, Strängnäs och Nässjö. I den sämsta gruppen finns 9 kommuner. De största är Umeå och Sundsvall men också några förhållandevis små som Vadstena, Örkelljunga och Surahammar.

Bland de mest tättbefolkade kommunerna är det 8 som uppvisar de lägsta skadefrekvenserna i både fall och kollision. Haninge är störst av dessa. Stora är också Mölndal, Upplands Väsby och Österåker, men också ett par förhållandevis små kommuner, Salem och Sölvesborg.

Bland de sämsta är flertalet stora, exempelvis Stockholm, Malmö, Västerås, Helsingborg, Norrköping och Lund. Men även en mindre kommun, Åstorp.

FOT avser att initiera en diskussion mellan kommunerna om orsaker till skillnaderna. I vilken utsträckning kan de förklaras av exempelvis olikheter när det gäller trafik- och fartdämpning, kvaliteten hos drift och underhåll av gångbanorna, eller andra faktorer?

Detta sker genom att denna rapport tillställs kommunerna för synpunkter och kommentarer. Vidare planerar FOT ett seminarium till 21 mars 2013 för en bredare diskussion av fotgängarsäkerheten i kommunerna.

Data i denna studie har hämtats STRADA, det nya informationssystemet om olyckor i vägtransportsystemet. Analysen omfattar 238 av landets 290 kommuner och avser år 2011 då det inträffade ca 10 700 fallolyckor och inte fullt 2 000 kollisionsolyckor med personskada i de studerade kommunerna.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 978 kB, öppnas i nytt fönster)


Kontaktperson: Krister Spolander, Spolander Consulting, www.spolander.se , Magnus Ladulåsgatan 27, 118 65 Stockholm, samt Fotgängarnas förening FOT, www.fot.se . Tfn: 08-720 01 25 eller 070-421 70 36, E-post: krister@spolander.se 

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/60267 "Rangordning av Sveriges fotgängarsäkraste kommuner".

Projektet beviljades december 2011 och slutrapporterades december 2012.