Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rättning vid ratten

Syftet med denna utvärdering har främst varit att få svar på frågan om projektet lyckats med att påverka attityder och beteende hos unga värnpliktiga och därmed bidra till trafiksäkerhet, men också om projektet bidragit till ökad kunskap och engagemang för trafiksäkerhetsarbetet.

Mätningen av attityder har gjorts med hjälp av enkät, mätning av beteende har gjorts med hjälp av enkät (självrapportering) samt med reella hastighets- och bältesmätningar, mätning av kunskap har gjorts med enkät, mätning av de utbildade informatörernas verksamhet har skett genom självrapportering och rapportering från verksamhetställen.
Deltagarnas värdering av utbildning har mätts genom enkät efter utbildning.

Utvärderingen av attityder visar att gruppen som helhet förändrat sina attityder i en förväntad positiv riktning när det gäller de tre prioriterade områdena hastighet, säkerhet i bil och trafiknykterhet.
Utvärdering av beteende visar att riskmedvetandet har ökat och att beteendet har förändrats i förväntad/positiv riktning inom de tre områdena som utbildningen
omfattat. Utvärderingen av verksamheten visar att de utbildade har engagerat sig efter förväntan. Utvärderingen av kunskap visar en ökad kunskap inom de tre prioriterade områdena hastighet, säkerhet i bil och trafiknykterhet.

Då detta projekt visar på positiva effekter och att så många kan nås till en låg kostnad bör denna typ av utbildning få fortsätta bland värnpliktiga, officersaspiranter och civilpliktiga. Utbildningen bör också provas som pilotprojekt i gymnasieskolan. En utvärdering av utbildning som Försvarsmakten under 2001-2002 ger all personal, skulle kunna utgöra ett underlag för just utbildning av personal vid andra företag och organisationer.

Kontaktperson:
Tord Björkman,
Skolgatan 12,
541 31 Skövde
Tfn: 0500-48 42 20,
Fax; 0500-48 30 42,
e-mail fmk@mfk.se 

(Vägverkets beteckning: TR 70 A 99:2773 ”Rättning vid ratten”) 

Projektet slutrapporterades augusti 2001.