Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Riskanalys för fotgängare

Olyckor med fotgängare har stått i fokus för ett projekt, som har analyserat fotgängarnas situation och bakgrunden till fotgängarolyckor i Göteborg. Analysen har lett vidare till generella förslag på vad man kan göra för att minska olyckorna och skapa en säkrare trafikmiljö för fotgängare.

För analysen har projektet hämtat en modell från industrin, där utgångspunkten är det mänskliga beteendet och varför vi handlar som vi gör. Olycksorsakerna ses som ett resultat av att normala människor reagerar på de förutsättningarna som finns i trafikmiljön och får alltså belasta den mänskliga faktorn. De faktorer som styr vårt beteende delas in i tre olika huvudområden: överbelastning, felaktiga beslut och fällor. Dessa områden kan i sin tur härledas till en mängd olika faktorer, exempelvis fysisk kondition och stress, fallenhet och attityder respektive falska förväntningar av en felaktig gatumiljö.

Utvärderingen av olycksanalyserna visar att faktorer från minst två av huvudområdena orsakat olyckorna. Resultatet indikerar att flera åtgärder inom de olika områdena kan skapa en säkrare trafikmiljö. Utförliga exempel på sådana åtgärder ges i den manual för säkrare trafikmiljö som projektet också utarbetat, och som kan ses som en vägledande sammanfattning av projektrapporten. Några övergripande förslag på åtgärder ges nedan.

Överbelastningen kan man minska genom att planera och utforma komplexa trafikmiljöer, så att alla slags trafikanter ges tillräckligt med utrymme. Och för att undvika fällor i trafikmiljön, bör man utforma den så konsekvent och logiskt att trafikanten känner igen sig och vet var hon befinner sig. Ett exempel är att vägar och gångbanor får olika ytbeläggningar. Vidare kan man påverka beslut som trafikanten upplever som logiska, men som visar sig vara felaktiga, både genom utbildning och genom att myndigheterna fördelar resurser och satsar på förbättringar som gör att det framgår tydligt vad som är viktigast i trafikmiljön.

Kontaktperson:
SSPA Maritime Consulting, Ingemar Pålsson, Box 24001,
400 22 Göteborg. Tfn: 031-772 90 00, fax: 031-772 91 24, postmaster@sspa.se

(Vägverkets beteckning. TR 40-A 94:4164, "Riskanalys för fotgängare")