Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Riskkurva för alkohol. Studie baserad på omkomna personbilsförare i Sverige

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Risken att dödas eller skadas i trafiken ökar betydligt när man kör rattfull och alkohol­påverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem. I flera olika länder finns riskkurvor beräknade som visar hur stor riskökningen är utifrån hur hög alkoholkoncentration man har i blodet. Vi vet dock inte hur väl dessa riskkurvor speglar svenska förhållanden eftersom ingen sådan kurva baserats på svenska data.

I den här studien beräknas en riskkurva som representerar svenska förhållanden och som avser risken att dödas som personbilsförare. Riskkurvan visar risken för en förare med en viss alkoholkoncentration i blodet att dödas i en trafikolycka relativt risken för en nykter förare att dödas. Resultatet visas i Figur 1 och för det lägsta koncentrations­intervallet, 0,2–0,4 promille, är den skattade relativa risken ca 12 gånger. Risken ökar sedan med ökad alkoholkoncentration och för intervallet 2,2–2,4 promille är den relativa risken nästan 1 300 gånger.

Riskkurvaföralkohol

Figur 1 Skattad relativ risk att dödas som personbilsförare för olika alkoholkoncentrationer.

 

Analyserna visar också att riskkurvan ser olika ut på dagen och på natten. De är relativt lika för låga koncentrationer men kurvan som representerar körning på natten ökar kraftigare och för intervallet 2,2–2,4 promille är den skattade riskökningen cirka 3 300 gånger på natten och cirka 1 100 gånger på dagen.

Beräkningarna baseras i huvudsak på Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor och data från polisens bevisinstrument.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 353 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: VTI, Åsa Forsman, 581 95 Linköping, Tel. 013-20 42 79, epost: asa.forsman@vti.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/73148 " Framtagning av riskkurva för alkohol baserat på svenska förhållanden".

Projektet beviljades hösten 2012 och slutrapporterades september 2013.