Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolhållplatsen

Syftet med projektet har varit att ta fram en GIS-modell för klassificering av skolbarns väg mellan hemmet och skolhållplatsen med hänsyn på säkerhet, tillgänglighet och trygghet.

För att ta fram GIS-modellen och klassificeringen av skolbarns väg mellan hemmet och skolhållplatsen krävdes att en inledande litteraturstudie genomfördes. De viktigaste slutsatserna av litteraturstudien är att barns mognadsfaktorer inte är färdigutvecklade vilket innebär att de har vissa
begränsningar för att hantera en komplex trafiksituation.  Det finns flera faktorer som påverkar säkerheten, tillgängligheten och tryggheten på vägen mellan hemmet och skolhållplatsen och i studien har följande faktorer behandlats: antal barn, skyltad hastighet, trafikmängd, separeringsform på sträcka, vägbredd, vägbelysning, passage över vägen, sikt från passage, avstånd, barriär, belysning, rädsla och dolda utrymmen.

Efter litteraturgenomgången klassificerades faktorerna genom att de poängbedömdes i en skala. Utifrån poängbedömningen av faktorerna gjordes sedan en bedömning av olika säkerhets-, tillgänglighets- och trygghetsnivåer som illustrerades av tre olika färgkoder. Färgkoderna illustrerar sträckor och passagers åtgärdsbehov. Utifrån de färgkoder som tagits fram i samband med klassificeringen skapades tematiska kartor för samtliga kategorier säkerhet, tillgänglighet och trygghet.

Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolhållplatsen (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontakt:
SWECO Infrastructure AB, Box 286, 201 22 Malmö
Projektansvarig, Sara Karlsson, 040-16 72 85, mobil: 0734-12 82 85, E-post:sara.karlsson@sweco.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008:62300 (2007:23221 ) ”Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolhållplatsen”)

Projektet har utförts under hösten 2007 tom hösten 2008. Projektet slutrapporterades Nov 2008