Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säker social cykling

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) möjliggör nya funktioner som gör den traditionella cykelhjälmen mer attraktiv för cyklisten. Genom att addera exempelvis trådlös kommunikation och sensorer kan en hjälm skapas som inte bara hjälper cyklisten vid en olycka, men som även kan hjälpa till att förhindra olyckor.

I projektet har en intervjustudie genomförts med 15 respondenter kring deras syn på vilka typer av IKT-baserade funktioner som skulle göra hjälmen mer attraktiv. Utifrån den applicerade teoribasen Fogg Behavior Model (FBM), diskuterades tio områden: säkerhet, miljö, kommunikation, hälsa, spel, trafik, ekonomi, belöning, assistans och nätverkande. Syftet med studien har varit att skapa en ökad förståelse för hur existerande mentala modeller påverkar hur användare tänker kring traditionella beteenden, så som cykling, samtidigt som de ombeds artikulera sig kring innovationer som innebär förändring i beteendet.

Olika typer av incitamentssystem och belöningssystem identifierades som ett av områdena med störst potential. Även hälsorelaterad funktionalitet skulle göra hjälmen mer attraktiv att använda enligt användarna.

Baserat på intervjustudien har en prototyp av en uppkopplad cykelhjälm tagits fram. Prototypen innehåller trådlös kommunikation med smartphone och sensorer för att känna av användarens puls och rörelse. Teknikmognaden bedöms vara så hög att kommersialisering av konceptet ligger i närtid och bör således kunna komma trafikanterna till nytta inom en snar framtid.

Fem applikationsexempel föreslås som drar nytta av den uppkopplade hjälmen; eCall för cyklister, rapportera farliga platser, cykelväder, hjälmpåminnelse och pulsstyrd elcykel. Applikationerna är exempel på både funktioner som har ökad hjälmanvändning som huvudmål samt funktioner som gör hjälmen mer attraktiv genom att göra cyklingen säkrare och bekvämare.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 5,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, Per-Åke Olsson/Kristoffer Lidström, Göteborg, e-post: info@viktoria.se tel 031-772 89 63

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/67731 "Säker social cykling".

Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades augusti 2012.