Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare dagistransporter

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

När små barn färdas i minibuss, under t.ex. dagistransporter, är de sällan tillräckligt skyddade ur krocksäkerhetssynpunkt. De bakåtvända stolar som är lämpliga för barn i förskoleåldern är svåra och inte sällan omöjliga att montera korrekt i det begränsade utrymmet mellan minibussens säten. Därtill blir det mycket trångt för barnen. Att montera flera säten bredvid varandra och därefter placera barnen i bilbarnstolarna när det endast går att öppna dörren på ena sidan är besvärligt och ergonomiskt mycket olämpligt. Av säkerhetsskäl bör barnen färdas bakåtvänt upp till femårsåldern. 

Avsikten med detta projekt är därför att utveckla ett nytt system som gör det möjligt att enkelt fästa en bakåtvänd bilbarnstol i en minibuss, utan att för den skull inskränka på utrymmet och rörligheten för övriga passagerare. Eftersom Sverige hittills varit unikt med att rekommendera det betydligt säkrare bakåtvända åkandet för barn över ett år finns det inga produkter på den internationella marknaden. I Sverige finns tidigare inte heller någon bra lösning på detta problem.

I projektet har vi tagit fram ett stativ där vi monterar en på marknaden existerande bilbarnstol med ISOFIX-fäste på ett nykonstruerat stativ som ersätter bussätet. Stativet fästs på samma sätt som det ordinarie bussätet i golvskenorna. Provning och utvärdering av det framtagna stativet visar att det med en enkel konstruktion, snabbt och utan problem går att montera en bakåtvänd bilbarnstol i en minibuss och därmed även ge små barn ett gott skydd. Det är dessutom lättare att komma åt och assistera enskilda barn med bilbarnstolar på stativ än om flera bilbarnstolar måste monteras i bredd på de ordinarie sätena. Dessutom besparas klädseln på de ordinarie bussätena från mycket nedsmutsning. 

Vi har krocktestat stativet med en ISOFIX-bilbarnstol (Volvos modell) med samma förutsättningar som i reglemente R44.03. Därutöver har vi gjort ett försök med sidokollision. Accelerationsnivåerna i bröstet uppfyllde kriterierna i R44.03 för såväl frontal- som bakifrånkollisionen.

Beskrivning av vad som har gjorts i projektet

Inledningsvis gjordes en marknadsöversikt för att se vilka lösningar som finns nationellt och internationellt. Idag finns inga produkter som uppfyller de krav på användarvänlighet och säkerhet som vi ställer i Sverige. Därefter gjordes en grundlig genomgång av vilka krav som ställs på en sådan här produkt vad avser funktion, säkerhet och ergonomi. Med ledning av de uppställda kraven utformades ett stativ att montera bilbarnstolen på. Stativet fästs enkelt i golvskenorna på minibussen. Vi har haft kontakter med flera leverantörer av karosserier till minibussar och samarbetat med Karosseriverken om fastsättningen i minibussens golvskenor.

Det framtagna stativet har provats både genom statiska belastningsprov och dynamiska krockprov. Krockproven har genomförts framifrån, bakifrån och från sidan. Kollisionerna framifrån och bakifrån motsvarar kraven i R44.03 medan det ännu inte finns någon standard för sidokollision. Ingångshastigheten i sidokollisionen var 19.8 km/h och krockpulsen var maximalt ca 14g.

Framsteg och motgångar

Idealet hade varit ett system där en godtycklig bakåtvänd bilbarnstol skulle kunna placeras i vilken minibuss som helst. Tyvärr var det inte möjligt att konstruera en lätt och billig ställning där vi dessutom kunde garantera säkerheten. Eftersom säkerheten självklart är ett baskrav och priset ytterst väsentligt för slutanvändaren (förskolor och liknande) tvingades vi kompromissa med flexibiliteten. Den nu framtagna produkten är anpassad för Volvo ISOFIX-stolar och en typ av golvskenor för minibuss. Det är dock enkelt att anpassa konstruktionen så att andra golvskenor passar. Att byta till en annan ISOFIX-stol är också enkelt. Dock måste man säkerställa att kombinationen uppfyller säkerhetskraven på samma sätt som den föreslagna kombinationen.

Resultat

Projektet resulterade i en ställning att montera bilbarnstolen på. Ställningen, med bilbarnstolen på, kan enkelt monteras i och ur ”minibussen”. Resultaten presenteras i sin helhet i exjobbsrapporten:

Titel: Concept for Installment of Child Restraint Systems in Minibuses
Författare: Tobias Wallsten
Publikationsnummer: VTI särtryck 353A?2003 (även publicerat av Linköpings Tekniska Högskola nr LiTH-IKP-Ex-2041)

I rapporten finns samtliga ritningar med. Provningsreglemente 44.03 täcker inte in den här typen av stativ varför det inte går att skriva ett provningsprotokoll på samma sätt som för ”vanliga” bilbarnstolar. För att produkten ska kunna användas krävs alltså någon form av dispens från Vägverket. Dessutom måste produkten förses med tydliga instruktioner för att förhindra felanvändning; inte minst felvändning.

Implementering

Resultaten har presenterats i VTI aktuellt. Vidare diskussioner med Vägverket krävs om tillståndsförfarandet för tillverkning och användning av den här produkten. När detta är klart sprids rapporten till karosseritillverkare, kommunförbundet etc. Därutöver avser vi att sprida resultaten till ISO barnarbetsgrupp, ISO/TC22/SC12/WG1, NTF, ECE med flera.

Rapport, säkrare dagistransport (pdf-fil, 8 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
VTI, Susanne Gustafsson, 581 95 Linköping, tel 013-20 40 00, fax 013-14 14 36 e-post susanne.gustafsson@vti.se 

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2002:5251  ”Utvärdering av certifiering av försäljare av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil”)

Projektet slutrapporterades november 2003.