Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare skolskjutsplatser i Växjö

Projektet ville söka uppnå en tryggare miljö runt själva busshållplatsen där barn stiger av och på sin skolbuss. Med informationsskyltar som förstärks med ljussignal var förhoppningen att bilisternas uppmärksamhet gentemot barnen ökar och hastigheten dämpas. 

Tanken var att åtgärden ska ha god effekt till en låg kostnad samt vara flyttbar efter behov till andra platser. 

Vid valet av platser för skyltarna togs hänsyn till barnens utsatthet, praktiska omständigheter kring busstrafiken och att man skulle försöka nå en exemplifiering av olika typer av platser.

Kontaktperson:
Ulf Agermark, Växjö kommun,
tekniska förvaltningen,
Box 1222,
351 12 Växjö
Tfn 0470-410 00 vx,
fax 0470-126 67  

(Vägverkets beteckning: TR 40-A 97:1599  ”Säkrare skolskjutsplatser - Växjö”) 

Projektet slutrapporterades november 2000.