Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sammanställning av tips och produkter för personer med nackskador

Många som skadas i nacken genom t.ex. trafikolyckor får en sämre livskvalitet på grund av smärtor. Andra besvär i form av dåligt minne, ljudkänslighet, koncentrationssvårigheter liksom problem med sömn, balans och syn är också vanliga. Företaget ERAK har därför i ett projekt kartlagt och ställt samman tips, råd och produkter som kan underlätta livet för människor med nackskador. Flera organisationer, vårdgivare och enskilda nackskadade har medverkat i projektet. Även en referensgrupp har varit knuten till arbetet.

Inledningsvis gjorde man en förteckning över de dagliga aktiviteter som nackskadade kan ha svårt att klara av. Genom sökningar via bland annat databaser och genom kontakter med olika organisationer, arbetsterapeuter, tillverkare etc, kartlades sedan de hjälpmedel och produkter som redan finns på marknaden. Parallellt med kartläggningen sammanställdes också en lista med vardagstips.

I slutrapporten redovisas cirka 150 tips och ungefär lika många produkter som bedömts kunna underlätta för nackskadade. Några tips är allmänna, medan andra rör mer specifika områden som t.ex. transporter, hygien, matlagning och fritidsaktiviteter. Som några exempel bland tipsen och produkterna kan nämnas såväl avslappningstekniker och kroppskännedom, som stötdämpande skor, headset och elektroniskt fickminne.

Förutom tips- och produktsammanställningen har man i ett utvecklingsseminarium också utarbetat över 100 idéer om nya produkter. En av dessa produkter håller på att introduceras på marknaden. Avsikten är att fortsätta utvecklingsarbetet i en andra etapp av projektet. I den etappen planerar man också att sprida resultaten i form av utställningar och en informationsbroschyr.

Kontaktperson:
Ulf Orrenius, ERAK, Brobyvägen 44 A,
181 35 Täby
Tfn & fax: 08-758 03 58, e-post: ulf.orrenius@setrc.mail.abb.com
Rose L och Orrenius U, ”Stigfinnaren. Kartläggning och utveckling av produkter för personer med nackskador”, ERAK, 1998

(Vägverkets beteckning: TR 80-A 97:2448, ”Kartläggning och utveckling av hjälpmedel för personer med nackskador”)