Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sittställningens inverkan på komfort, fordonskontroll vid paniksituation

Kör För Livet har i samverkan med Chalmers genomfört 5 st pilotstudier samt 1 mätinsamlingsstudie. Samtliga pilotstudier var blinda så tillvida att försökspersonerna inte kände till vad vi mätte eller vad syftet med mätningen var.
 
De flesta av de 8 bilarna var instrumenterade under hela mättiden och pilotstudierna genomfördes som en kompetensutbildningskurs där försökspersonerna regelbundet bytte övningsfordon och studie.
 
Slutseminarium genomfördes i Göteborg med inbjudna gäster från myndigheter och näringsliv med en bred kunskap om trafiksäkerhet.
 
Framtagna rapporter kommer att spridas vid nätet på Kör För Livets hemsida samt länk från Chalmers. Det insamlade materialet kommer också att användas vid utbildning och till grund för framtida studier.
 
(Vägverkets beteckning EK50A 2003:2007 ”Sittställningens inverkan på komfort, och fordonskontroll vid paniksituation”)
 
Projektet slutrapporterat i april 2004.