Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sociala konsekvenser för anhöriga till whiplash-skadade

En studie om hur anhöriglivet påverkats när en familjemedlem fått en nackskada s k whiplash-skada (lat. distorsio colli) har genomförts vid Olycksanalysgruppen, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

De frågor som undersökts har varit:

  • Hur är det att vara anhörig till en whiplash-skadad person?
  • Vilka konsekvenser har skadan fått för familjemedlemmarna?
  • Hur har de anhöriga upplevt socialt stöd och information från skilda samhällsaktörer däribland hälso- och sjukvården?
  • Vilka förslag på förbättringar har de på själva omhändertagandet av den skadade och familjen?

Materialet omfattar anhöriga i form av familjemedlemmar till 80 st ”distorsio colli” (stukning i halsrygg) och som skadats i bilkrascher i Umeå stad åren 1990 och 1991. Under 1999 skickades en enkät till anhöriga. 53 st av de anhöriga deltog.

Flera viktiga resultat kan presenteras.

En stor andel av de anhöriga har fått lite information om vilka konsekvenser som en nackskada kan få. De har heller inte besökt sjukhuset och där fått någon information från den behandlande läkaren som undersökt familjemedlemmen. För att i framtiden förbättra omhändertagandet av whiplash-skadade inom sjukvården skulle det vara bra om den närmaste anhörige kunde vara med under behandlingen. Då skulle tillfälle ges att ställa frågor om skadans konsekvenser för familjelivet. Bättre information om nackskadors följder i vardagslivet och praktiska råd skulle även kunna finnas dokumenterad i något informationshäfte som riktar sig såväl till den skadade som dennes anhöriga. Fortsatt forskning om anhörigaspekter ur ett trafikmedicinskt perspektiv behövs. Det skulle vara särskilt intressant att följa anhörigas situation i en prospektiv studie och jämföra förändringar och attityder till olika behandlingsmetoder, upplevelser och förändringar inom socialförsäkringssystemet.


Kontaktperson:
Jörgen Lundälv, politices doktor och forskare, Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Olycksanalysgruppen, Norrlands universitetssjukhus, 901 95  Umeå.
Tfn: 090-785 00 00, fax: 090-77 17 55, mobiltfn: 070-215 11 86, e-post: jorgen.lundalv.us@vll.se

(Vägverkets beteckning: TR 80 A 98:2153 ”Sociala konsekvenser för anhöriga till whiplash-skadade”).

“Det talande offret. Journalistik vid olyckor och katastrofer”. Gävle: Meyers förlag, 1999 (152 sidor), (lärobok).
”Trafikskador, alkohol och droger i svenska massmedia 1994-1998 – en studie av lokal press i Umeå stad” (1999), (rapport).

Projektet slutrapporterades november 1999.