Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sociala mekanismer bakom trafikskador hos unga bilförare

Projektet utfördes i syfte att studera i vilken utsträckning det finns socioekonomiska skillnader i trafikskaderisk hos unga bilförare i Sverige beaktat kön och etnisk tillhörighet. Studien baserades på Folk- och bostadsräkningen 1985 (barn 0-15 år) ca 1,5 miljoner barn. Dessa barn har följts upp under 8 år med avseende på trafikskador. Materialet baseras på barnens föräldrars socioekonomiska status för att sedan mäta effekten av socioekonomisk position på risken att skadas som bilförare.

Studien visar att det finns tydliga socioekonomiska skillnader i risken att skadas som ung bilförare i Sverige. De socioekonomiska skillnaderna var signifikanta för både pojkar och flickor, d v s resultaten visar att kön ej modifierar effekten av socioekonomisk grupp. Studien kontrollerade även betydelsen av etnisk bakgrund, ej heller detta påverkade resultaten signifikant.

Kontaktperson:
Marie Hasselberg,
Karolinska institutet,
avdelningen för socialmedicin,
171 76 Stockholm.
Tfn: 08-517 793 56,
faxnr 08-33 46 93,
e-mail: marie.hasselberg@socmed.sll.se.

(Vägverkets beteckning: TR 70 A 99:12828 "Sociala mekanismer bakom trafikskador hos unga bilförare - betydelsen av kön, etnisk och social tillhörighet")

Projektet slutrapporterades september 2000.