Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Standardisering av det medicinska körprovet

Praktiska körtest görs i allt större utsträckning på medicinska kliniker runt om i landet och kan vara ett bra - om tillförlitligt – test om det görs på ett standardiserat sätt av utbildad bedömare (arbetsterapeut). För att kunna genomföra dessa praktiska körtest krävs ett tillförlitligt och säkert bedömningsinstrument.

P-Drive har utvecklats inom ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet och är ett instrument som avser att bedöma körförmågan hos personer med neurologisk sjukdom eller skada i verklig trafik. Syftet med projektet var att fortsätta utvecklingen av P-drive till ett kliniskt användbart instrument för arbetsterapeuter att använda vid sina bedömningar i verklig trafik samt att utveckla en kurs för nya användare.

I projektet har en kurs i användandet av P-Drive utvecklats, läs mer i slutrapporten.
Ett pedagogiskt material för utbildning av arbetsterapeuter för bedömning av praktisk körförmåga efter neurologisk sjukdom eller skada har skapats. En kurs med mycket nöjda deltagare som såg en stor nytta i kursinnehållet har hållits. En kursplan för fler framtida kurser finns utarbetad.

Slutsatsen är att projektet har kunnat utveckla en användbar kurs för utbildning av arbetsterapeuter i genomförandet av praktiska körtest. Vidare har kursen lett till att 19 nya bedömare har utbildats vilket kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen och standardiseringen av instrumentet P-Drive.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Slutrapport: redovisning av bidrag för Standardisering av det medicinska körprovet, Utveckling av en kurs och en databas (pdf-fil, 4,6 MB)

Kontaktperson: Karolinska Institutet, Ann-Helen Patomella, e-post: ann-helen.patomella@ki.se

(Trafikverkets beteckning: TRV2010/642 (f d EK50A2008:4696), ”Standardisering av det medicinska körprovet, utvecklingen av en kurs och en databas”

Projektet slutrapporterades i september 2010.