Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Styrdoktriner och styrmedel och för reduktion av cyklisters riskbeteenden

Studien har baserats på en litteraturstudie, intervjuer med 17 cykel- och trafiksäkerhetsexperter samt en enkätundersökning bland cyklister i Uppsala. Studien har tre centrala frågeställningar:

  • Hur kan systemutformare i Sverige bidra till att skapa starkare drivkrafter för att minska antalet cyklister som dödas eller skadas allvarligt i trafiken till följd av olika riskbeteenden?
  • Vilka styrdoktriner och styrmedel kan systemutformare använda för detta ändamål?
  • Hur påverka särskilt utsatta cyklister?

Styrdoktriner är en uppsättning idéer som består av föreställningar om verkligheten som knyts ihop med en praktisk handlingsorientering. Rapporten innehåller 4 st styrdoktriner. En styrdoktrin används för valet av styrmedel.

Det finns tre grundläggande typer av styrmedel: regleringar, ekonomiska styrmedel och information.

Cyklister är en oskyddad trafikantgrupp för vilken risken för allvarliga skador är hög. Åtta av tio cykelolyckor är singelolyckor. En ökad cykeltrafik är önskvärd men ställer också ökade krav på förbättrad säkerhet för cyklister. Frågan är bara hur?

Exempelvis har en generell cykelhjälmslag potential att fördubbla hjälmanvändningen. En generell cykelhjälmslag har många anhängare men det finns också ett starkt motstånd. En hjälmlag skulle sannolikt leda till en viss minskning av cyklandet. Frågan är hur stor minskningen kommer att bli och hur stor minskning som kan tolereras.    
Stockholm och Göteborg har hög hjälmanvändning utan särskilda kampanjer för cykelhjälm. Malmö har låg cykelhjälmsanvändning trots hjälmkampanjer. 

Studiens rekommendationer är följande:

  • Mer fokus behövs på styrfylleri och hög hastighet som är viktiga men underskattade olycksorsaker
  • Mera fokus behövs på multipla olycksorsaker (t.ex. kombinationen hög hastighet + halka eller hög hastighet + tvär inbromsning) och en mera holistisk syn på olycks- och skadeprevention
  • Polisens övervakning av cyklister bör bli mera systematisk och fokuserad på verkliga riskbeteenden
  • En generell hjälmlag behövs tillsammans med hjälmkampanjer
  • En utökad och mera praktiskt inriktad cykelundervisning behövs i grundskolan
  • Äldre och invandrare är särskilt viktiga målgrupper för informations- och utbildningsinsatser
  • Kommunerna behöver kommunicera mera effektivt med cyklisterna

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 762 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Cajoma Consulting, Magnus Andersson, 018-500 965, e-post info@cajomaconsulting.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/86183 A ”Styrmedel och styrdoktriner för reduktion av cyklisters riskbeteenden”.

Projektet beviljades våren 2010 och slutrapporterades september 2011.