Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenskt Hastighetsindex - nationella hastighetsmätningar inom nyttotrafiken – yrkestrafiken

Projektets syfte var att bygga upp en nationell företagssamverkan med fokus på hastigheter. Verksamheten har byggt på kontinuerliga mätningar av hastigheter i syfte att ge transportföretagen underlag och förutsättningar i arbetet med att minska överhastigheter. Tanken har varit att varje företag ska utveckla strategier för att eliminera överhastigheter. Svenskt Hastighetsindex (SHI) har tillhandahållet mätdata och beräkningar som baseras på resultatet av mätningarna. Cirka 25 företag har medverkat i projektet, totalt har över 32 000 mätobservationer bearbetats och inom projektets ram har två mätomgångar genomförts på 23 orter vid varje tillfälle. 50-talet mätansvariga och mätfunktionärer har organiserat och genomfört det operativa mätarbetet. En ny databas med observationer från hastighetsmätningarna har upprättats.

Mätningarna genomfördes på vägar med en hastighetsbegränsning på 30, 50, 70 och 90 km/h, vilket omfattar både tätort och landsvägar. Metoden som utvecklades, för att minska överhastigheter inom nyttotrafikföretagen, bygger på två fundament. Det första är att mäta hastigheterna, det andra är att utveckla strategier och koncept för att minska och om möjligt eliminera överhastigheterna.

Resultaten av mätningarna presenteras i digitala rapporter som distribueras till SHI-företagen. Två rapporter distribueras till SHI-företagen efter varje mätomgång. Den första rapporten är en s k förrapport som sänds direkt efter att en mätomgång är avslutad. Den andra rapporten är den nationella rapporten som innehåller; det egna företagets medelhastigheter och jämförelser med andra företag inom resp. hastighetsområde, det egna företagets andel lagliga transporter i jämförelse med andra företag inom respektive hastighetsområde, det egna företagets högsta observerade hastigheter i jämförelse med andra företag inom resp. hastighetsområde och den totala andelen lagliga transporter inom samtliga hastighetsområden.
Alla företag behandlas konfidentiellt.
Det egna företagets resultat och uppgifter analyseras och jämförs gentemot andra, anonyma företag som ingår i mätningen. Analyserna och resultaten sändes fortlöpande till företaget.

I SHI finns fem klassindelningar/segment, tunga lastbilar med släp, tunga lastbilar, lätta lastbilar, tunga bussar och personbilar.

Projektet genomfördes under hösten 2010.

SHI har nu övergått från projekt till en reguljär verksamhet

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 69 kB, öppnas i nytt fönster)
Exempelrapport (pdf-fil, 134 kB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson: Per Nybom, Säker Trafik Sverige AB, Box 30, 171 11 Solna, E‐post per.nybom@ntf.se  Telefon: 08-705 59 55

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/17577 A ” Svensk Hastighetsindex”)

Projektet slutrapporterades mars 2011.