Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetsarbete inom PRO

Målet var att kunskapsmässigt utbilda och informera de resurspersoner/trafikansvariga inom PRO Dalarnas distrikt och dess föreningar. Goda möjligheter gavs för att inom respektive förening, genom de trafikansvarigas försorg, anordna studiecirklar eller andra former av utbildnings- och studieverksamheter. På detta sätt medverkade man till att sprida intresset för ökad trafiksäkerhet och trafikmiljö och de egna medlemmarna gjordes delaktiga i trafiksäkerhetsarbetet. Projektet syftade bl a till att ge ökad kunskap om gällande trafikregler, information om riskmomenten för äldre i trafikmiljön, insikten om konsekvenserna av åldersförändringar som berör äldre i trafiksammanhang samt kunskap i första hjälpen, hjärt- och lungräddning.


Kontaktperson:
Bernth Tegskär,
PRO Dalarna,
Trädgårdsgatan 4,
784 34 Borlänge.
Tfn: 0243-80295, 0247-23574,
e-mailadress bernt.tegskar@telia.com

(Vägverkets beteckning: TR 70 A 99:3028 " Trafiksäkerhetsarbete inom PRO")

Projektet slutrapporterades mars 2000.