Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikteori och övningskörning för lindrigt utvecklingsstörda på folkhögskola

Trafikteoriundervisning har sen tidigare bedrivits vid några få gymnasiesärskolor i Sverige. Sedan några år har försök med trafikteoriundervisning för lindrigt utvecklingsstörda och personer med långsam inlärningstakt bedrivits på Mellansels folkhögskola. För att lindrigt utvecklingsstörda ska kunna ta till sig trafikteorin krävs en speciell metodik som handlar mycket om konkretisering av den abstrakta teorin. Denna metodik är vanligtvis inte tillgänglig på landets trafikskolor.

Detta projekts främsta syfte har därför varit metodutveckling där bl a tillgång till övningsbil varit en god hjälp. Syftet har också varit att använda och utveckla folkhögskolans speciella studiemiljö som erbjuder en god social stimulans. Att sprida kännedom om möjligheterna att bedriva trafikteori för målgruppen har också varit viktigt för vårt projekt. Det har skett framför allt genom kontakter med andra folkhögskolor. Av de 10 deltagare som genomgick läsårskursen klarade 9 st teoriprovet.

Kontaktperson:
Kurt Enberg,
Mellansels Folkhögskola,
Box 64,
890 42 Mellansel.
Tfn: 0661-65 44 02,
mobilnr: 073-0326450,
e-mail: kurt.enberg@mellansel.fhsk.se .

(Vägverkets beteckning: FT 10 B 99:2699 " Trafikteori och övningskörning för lindrigt utvecklingsstörda på folkhögskola")

Projektet slutrapporterades november 2000.