Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

UFOV:s olycksriskgradering

Useful Field of View (UFOV) är ett användbart hjälpmedel vid bedömning av körkortslämplighet hos personer med misstänkt nedsatt kognitiv funktion.

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om resultatet från Useful Field of View (UFOV) i termer av riskkategorier eller summatider kunde
a) predicera utfallet i praktiskt körtest samt
b) genom lämpligt val av gränsvärden välja ut vilka personer som behöver utföra praktiskt körtest.
För detta jämfördes resultaten från UFOV med utfallet vid praktiskt körtest.

Studiedeltagarna valdes ut för utredning av körkortslämplighet utifrån en misstänkt nedsatt kognitiv funktion (huvudsakligen med diagnoserna stroke och demens), därmed inkluderades 55 personer (45 män och 10 kvinnor) oberoende av kön i ålder 53 år och äldre. Studien utfördes i löpande klinisk verksamhet vid Geriatriska kliniken, Örnsköldsviks sjukhus. Vid en summatid av UFOV < 550 ms som godkänd och
 > 900 ms som underkänd erhölls 79 % korrekta klassificeringar. Om man uteslöt yrkesförare vid beräkningarna erhölls bättre prediktiv förmåga med 84 % korrekt klassificerade. Tillägg av övriga testparametrar i logistisk regressionsanalys förbättrade inte den prediktiva förmågan.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

 Kontaktperson:
Anna-Lena Ödling, Murarvägen 5, 891 77 Järved, Tfn: 070 - 247 95 91
E-post: anna.lena.odling@lvn.se
   
Ulrika Edström, Mesanvägen 53, 891 78 Bonässund,Tfn: 070 –  201 56 26
E-post: ulrika.edstrom@lvn.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:22225 Jämförelse mellan UFOV's olycksriskgradering och resultat från praktiskt körtest)

Projektet slutrapporterades i november 2009