Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Unga förare inblandade i svåra olyckor

Syftet med undersökningen var att se hur allmänna bakgrundsfaktorer såsom ungdomars sociala bakgrund, skolgång och utbildning förhåller sig till inblandning i trafikolyckor. Undersökningen grundas på polisens observationer och rapportering av trafikolyckor som lett till personskada samt Folk- och bostadsräkningen. Även ungdomarnas avgångsbetyg från grundskolan har använts.

Resultaten av undersökningen visar att risken för att råka ut för en trafikolycka skiljer sig inte bara mellan män och kvinnor utan även mellan män med olika social bakgrund. Högst frekvens av personbilsolyckor har söner till företagare och facklärda arbetare och lägst frekvens har söner till högre tjänstemän. Söner till ej facklärda arbetare har högst frekvens av moped- och motorcykelolyckor och söner till högre tjänstemän lägst. Cykelolyckorna var däremot inte relaterade till vare sig kön eller social bakgrund.

Kontaktperson:
Åsa Murray, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, omvärld och lärande, Trekantsvägen 3, Box 47308, 100 74 Stockholm Tfn 08-737 56 53, fax 08-737 96 30, E-post: asa.murray@specped.su.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 99:11622 "Unga förare inblandade i svåra olyckor")

Projektet slutrapporterades april 2002.