Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Unga förares trafikolyckor – En trendanalys

En jämförelse mellan unga förares trafikolyckor visar att olyckstalen har återgått till samma höga nivå som i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Skadeföljden har dock blivit mindre allvarlig.

Bakgrunden till föreliggande studie är en tidigare jämförelse mellan unga förares trafikolyckor i två årskullar födda 1972 och 1977 när de var i åldrarna 16-21 år. Jämförelsen visade på ett lägre körkortsinnehav och färre olyckor i den yngre årskullen födda 1977. I föreliggande studie ingår ytterligare en årskull i jämförelsen, nämligen årskullen födda 1984, som var unga under första delen av 2000-talet. Studien gäller olyckor med personbil. Underlaget till studien är polisens registrering av fordonsolyckor som lett till personskada. Denna sker på platsen för olyckan.

I de tre undersökta årskullarna har trenden varit lägre körkortinnehav i varje årskull. I åldrarna 20-21 år var dock förändringen obetydlig mellan unga födda 1977 och 1984. Däremot har trenden med sjunkande antal olyckor under 1990-talet inte fortsatt. Tvärtom har olyckstalen återgått till samma höga nivå som i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, men skadeföljden har blivit mindre allvarlig. De högre olyckstalen under början av 2000-talet beror förmodligen på bättre konjunktur och större ekonomiska möjligheter till bilkörning.
 
Eftersom skadeföljden var mindre allvarlig i olyckorna i årskullen födda 1984 än i årskullen födda 1972 minskade olyckorna som ledde till dödsfall eller svår skada mellan dem som var unga i början av 1990-talet och dem som var unga under första delen av 2000-talet.

Även omständigheterna kring olyckorna återgick i hög grad till samma mönster som i början av 1990-talet, med smärre förskjutningar vad gäller typ av olycka, tidpunkt på dygnet och årstid för olyckan. Även de alkoholrelaterade olyckorna steg igen i den tredje årskullen, men inte riktigt till samma nivå som i den första årskullen. I de alkoholrelaterade olyckorna var det vanligt att förarna saknade körkort vid olyckstillfället. I olyckor som ej var alkoholrelaterade hade däremot de flesta körkort.
 
De högsta olyckstalen fanns både i första och tredje årskullen bland män i 19-årsåldern, bland män utan studietraditioner i hemmet och män som slutade skolan tidigt och gick ut i arbetslivet. Bland kvinnor var både olyckstalen lägre och skillnaderna i olyckstal mindre mellan kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och utbildning.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Unga förares trafikolyckor (pdf-fil, 306 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Åsa Murray
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
 Tfn: 08-12 07 64 64
E-post: asa.murray@specped.su.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2006:4704 ”Ungdomars trafikolyckor – en trendanalys”)

Projektet slutrapporterades i juni 2009.