Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Uppföljning av informations- och åtgärdsprocess efter körlämplighetsutredning på Mobilitetscenter

Mobilitetscenter i Göteborg genomför utredningar av körlämplighet för ställningstagande till fortsatt körkortsinnehav efter skada/sjukdom.
Detta projekt skulle kartlägga hur väl informations- och åtgärdsprocessen fungerar efter körlämplighetsutredning på Mobilitetscenter.

De 271 st körlämplighetsutredningar som utfördes på centrat under 2008-2009 granskades med genomgång av journalanteckningar, testresultat och remissvar och detta jämfördes med det aktuella körkortsinnehavet.
När diskrepans fanns mellan utredningens resultat och det fortsatta körkortsinnehavet analyserades orsakerna till detta.

Mobilitetscentrats rekommendationer till fortsatt körkortsinnehav stämde, med utfall i körkortsregistret eller läkares åtgärd i forma av överenskommelse med patient, i 92 % av samtliga utredningar av körlämplighet under åren 2008-2009.

Slutsatsen är att informations- och åtgärdsprocessen efter körlämplighetsutredning på Mobilitetscenter fungerar väl med de rutiner som finns idag.
I projektet har genomförts en grundlig genomgång av journalanteckningar, testresultat och protokoll från körbedömningar vilket har resulterat i att det på Mobilitetscenter finns en omfattande bank av testresultat. Databanken ger en god möjlighet till kvalitetssäkring och kommer att vara en grund för nya projekt samt utveckling och utvärdering av nya metoder för körlämplighetsutredning.

Det utredningskoncept och remissförfarande som är rutin mellan Mobilitetscenter och verksamheter inom sjukvård och habilitering i Västra Götalandsregionen framstår som en modell som ska kunna tillämpas i flera delar av landet. För att ta ställning till fortsatt bilkörning efter skada/sjukdom framstår en sammansatt utredning med både kognitiva tester och praktisk körbedömning som det bästa beslutsunderlaget.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 3,5 MB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson: Mobilitetscenter, Ingrid Bolin, F P Petersons gata 32 B, 421 31 Västra Frölunda, e-post ingrid@mobilitetscenter.se , tel nr 031-22 05 90.

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/7935A ” Uppföljning av informations- och åtgärdsprocess efter körlämplighetsutredning på Mobilitetscenter”)

Projektet startade 2009 och slutrapporterades mars 2011.