Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utbildning av informatörer inom området alkohol och trafik

Minst 100 människor dör varje år i trafiken på grund av alkohol. Syftet med projek-tet var att hitta nya informatörer och föreläsare som kan informera och ge insikt till elever, lärare, föräldrar och organisationer om konsekvenserna av att köra onykter.

Förkortningar i texten; MADD – Mothers Against Drunk Driving, MHF- Motorförarnas helnykterhetsförbund, DDD- Don’t Drink and Drive, VTI- Väg och transportforskningsinstitutet

Syfte

Syftet med projektet var att hitta nya informatörer och föreläsare som kan informera och ge insikt till elever, lärare, föräldrar och organisationer om konsekvenserna av att köra onykter. Avsikten har varit att skapa gemensamma kontaktytor mellan rattfylleridrabbade, som idag arbetar helt på egen hand eller i organisationer, som till exempel MADD. Dessutom var tanken att de som är drabbade på ett enkelt sätt ska vara nåbara via webbplatser som Vägverkets och webbplatserna hos andra organisationer som arbetar med samma frågor.

Bakgrund

I dag finns det ett litet antal informatörer som informerar ute på skolor och organisationer om ratt-fylleriets konsekvenser. Dessa personer anlitas flitigt både i norr och i söder, vilket resulterar i långa resor runt om i Sverige. Detta bidrar inte positivt till vare sig miljö eller trafiksäkerhet. De är otroligt uppskattade men problemet är att de är för få. Projektet skulle söka aktivt efter nya före-läsare för att minska belastningen på dem som redan finns samt erbjuda utbildning och samord-ningshjälp.

Vi vet att många varje år drabbas av rattfylleriet på ett eller annat sätt, men det har inte varit någon lätt uppgift att hitta drabbade. En del har bytt telefonnummer eller orkar inte längre prata om sin olycka. Andra är mycket glada över att bli kontaktade och vill gärna engagera sig. De som redan föreläser på egen hand ser dock ett behov av att finnas med i ett större sammanhang.

Resultat

Kontakter med MADD, MHF och DDD har lett till en inspirations- och utbildningsdag, som blev starten för att bygga ytterligare nätverk runt om i Sverige. Resultatet av denna träff blev att det i dag finns ett MADD-nätverk i Värmland, Östergötland och Småland samt att flera personer knutits till dessa nätverk. I Värmland har en person från MADD/MHF:s nätverk fått till uppgift att med hjälp av arbetsförmedlingen söka kontakter inom polis, socialtjänster med flera för att sprida kunskap om rattfylleriets konsekvenser. I Sundsvall har man motsvarande tjänst på gång. Genom att aktivt söka efter nya drabbade genom DDD:s webbplats och organisationer samt genom projektledarens kontaktnät har man hittat och kunnat utbilda nya informatörer för att öka antalet som idag kan ut och föreläsa.

Skolor och organisationer kan hitta de drabbades namn på Vägverkets webbplats Don’t Drink and Drive. Vissa önskar bli direktkontaktade medan andra vill bli kontaktade genom MHF.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport, Utbildning/marknadsföring av informatörer inom området alkohol, droger och trafik (pdf-fil, 242 kB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson:
Helena Hellstén, Helsäker Konsult AB, Tfn: 0733-26 22 32, E-post: helena@helsaker.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008:67497)
Projektet slutrapporterades i oktober 2009.