Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utvärdering av trafiksäkerhetsprojekt i gymnasieskolan

Genom att integrera trafikfrågorna i ordinarie undervisningar försökte man med detta projekt att åstadkomma en höjning av ungdomars värdering av trafiksäkerhet. Syftet var att få lärarkåren att se trafiken som en möjlighet att tillföra olika ämnen nya infallsvinklar och även som en resursförsträkning, t ex vid fördjupningsuppgifter och specialarbeten.  

Modellen prövades vid Heleneholmsskolan och Malmö Latinskola under tre läsår, med start årskurs ett höstterminen –96. Dessa elever följdes sedan under sina tre läsår för att en utvärdering av projektets intentioner, genomförande och utfall skulle kunna genomföras.

Antalet deltagande lärare och därmed elever var ganska låg vid de båda pilotskolorna varför man inte direkt kunde utläsa någon attitydförändring i materialet.

Projektets idé att integrera trafikfrågorna i den ordinarie undervisningen kommer även fortsättningsvis att erbjudas gymnasieskolorna, om än i något förändrad form.

Utvärderingen utfördes av Åke G Berg och Stefan Larsson, Pedagogiska Institutionen vid Lunds Universitet.

Kontaktperson:
Kerstin Didriksson, Gatukontoret i Malmö stad, 205 80  Malmö.
Tel: 040-34 14 60, faxnr 040-34 13 58, e-post: kerstin.didriksson@malmo.se
(Vägverkets beteckning: TR 70 A 96:3801 ”Utvärdering av trafiksäkerhetsprojekt i gymnasieskolan”)

Projektet slutrapporterades januari 2000.