Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utveckling av trafikmiljö i stadsdelen, Majorna

Syftet med projektet var att utveckla en modell för samverkan mellan boende och tjänstemän i trafikplaneringen. Arbetet skulle utmynna i konkreta åtgärdsförslag inom ett avgränsat område i stadsdelen Majorna i Göteborg. 

Inom projektet har medborgarna involverats i planeringsprocessen i två olika skeenden: samverkan kring att beskriva en problembild av de oskyddade trafikanternas trafikmiljö och utvärdering av en ombyggd gata. 

Arbetet med att involvera medborgarna i planeringen för en säkrare stadsdel har varit svårt men lärorikt. Projektet har inte skapat en modell för samverkan men prövat olika metoder med givande resultat. 

Kontaktperson:
Py Andersson Liselius,
Miljö i Majorna,
Carnegiegatan 1,
414 53 Göteborg
tfn 031-14 95 20,
e-mail: py@ordrum.com 

(Vägverkets beteckning: TR 30-A 97:9536  ”Utveckling av trafikmiljö i stadsdelen, Majorna”) 

Projektet slutrapporterades augusti 2000.